Laaste Cannabis nuus
309-740-4033 tom@collateralbase.com
Kies Page

Terme van die gebruik

Stumari, LLC. Gebruiksvoorwaardes

Vanaf 11 Julie 2018

Gebruiksvoorwaardes Opsomming

Vir u gemak bied Stumari hierdie opsomming van ons gebruiksvoorwaardes in 'n nie-bindende opsommingsformaat, sowel as die volledige wetlik bindende gebruiksvoorwaardes onmiddellik na hierdie opsomming van die gebruiksvoorwaardes. U moet asseblief verstaan ​​dat dit nie 'n volledige oorsig is van die Stumari-gebruiksvoorwaardes nie; dit is 'n voorskou van belangrike gebruikersregte en verantwoordelikhede. Lees die volledige gebruiksvoorwaardes-dokument sorgvuldig. Neem ook kennis dat u toegang tot of gebruik maak van enige deel van hierdie Stumari-webwerf, u toestem om gebind te word deur ons volledige gebruiksvoorwaardes soos uiteengesit onmiddellik na die opsomming van die gebruiksvoorwaardes. As u nie saamstem met al die bepalings en voorwaardes van ons volledige gebruiksvoorwaardes nie, mag u nie toegang tot die Stumari-webwerf verkry of van ons dienste gebruik maak nie.

 • Stumari bied 'n platform vir samewerking en kommunikasie tussen regspersoneel ('Konsultantgebruikers') en gebruikers wat regshulp benodig ('Regskliënte'). Stumari is nie 'n prokureursfirma, 'n verwysingsdiens vir prokureurs of 'n diensagentskap nie en waarborg nie resultate nie. Gebruik Stumari verantwoordelik en lees asseblief meer oor ons diens in Afdeling 2 hieronder.

 • U is verantwoordelik vir die beveiliging van u rekening en vir alle aktiwiteite wat onder u rekening plaasvind. Lees meer oor gebruikersverantwoordelikhede in Afdeling 3 hieronder.

 • Sekere gedrag, soos die gebruik van die diens vir onwettige aktiwiteite, is nie toegelaat op Stumari nie. Lees meer oor gebruikers se gedrag in Afdeling 4 hieronder.

 • Sekere inhoud, soos dreigende poste of inhoud wat die regte van 'n ander party se intellektuele eiendomsregte skend, is nie op Stumari toegelaat nie. Stumari het die reg om gebruiker-gegenereerde inhoud te verwyder wat ons beleid oortree. Lees asseblief meer oor die gebruiker-gegenereerde inhoud in Afdeling 5 hieronder.

 • Sekere spesiale bepalings geld vir die konsultantgebruikers van Stumari. Byvoorbeeld:
 • Konsultantgebruikers is nie die werknemers of agent van Stumari nie.
 • Geen prokureur-kliënt-verhouding word met Stumari gevorm nie, en geen vertroulikheidsplig ontstaan ​​deur die gebruik van die Stumari-webwerf nie, insluitend poste van poste.
 • 'N Prokureur-kliënt-verhouding kan gevorm word deur die gebruik van die diens tussen wettige klante en konsultantgebruikers.
 • Konsultantgebruikers is alleen verantwoordelik om toe te sien dat enige inligting, versoeke of advertensies wat hulle op die Stumari-webwerf plaas, voldoen aan alle toepaslike wette en reëls vir professionele gedrag.
 • Stumari gee geen waarborg vir die wettige vermoë, bevoegdheid of kwaliteit van die konsultantgebruikers wat op ons webwerf gelys is nie

 • Konsultantgebruikers is vry om 'n profiel op Stumari se webwerf te skep en in stand te hou. Terwyl Stumari kommersieel redelike pogings aanwend om die lisensie van 'n konsultantgebruiker vir die beoefening van die reg te bevestig, maak Stumari geen voorstellings oor die agtergrond of kwalifikasies van 'n konsultantgebruiker nie.
 • 'N Konsultantgebruiker kan 'n' geverifieerde konsultantgebruiker 'word deur aan Stumari 'n bykomende verifiëring te gee dat hy of sy 'n aktiewe, gelisensieerde prokureur is en die reg het om die regte te beoefen. Geverifieerde konsultant Gebruikers kan ook 'n fooi betaal vir toegang tot bykomende Stumari-dienste en praktykbestuursinstrumente. Stumari onderskryf en adviseer nie konsultantgebruikers nie en dit is die verantwoordelikheid van die wettige kliënt om voorsorgmaatreëls te tref voordat hy 'n konsultantgebruiker vir wettige werk aanstel.
 • Daar is geen koste vir regskliënte om 'n werksversoek op Stumari te plaas of enige van Stumari se aanlyn gereedskap of dokumente te gebruik nie. 'N Dienste- of verwerkingsfooi (bv. Kredietkaartfooi) kan van toepassing wees op fakture wat deur Stumari betaal word.

Lees meer oor konsultantgebruikers in Afdeling 6 hieronder.

 • Stumari voldoen aan die bepalings van die veiligheidshawe van die Digital Millennium Copyright Act. As u van mening is dat materiaal wat Stumari bevat of daaraan gekoppel is, u kopiereg skend, word u aangemoedig om Stumari in kennis te stel in ooreenstemming met die Digital Millennium Copyright Act-beleid van Stumari. Lees meer oor Stumari se DMCA-beleid in Afdeling 8 hieronder.
 • Stumari kan u e-pos stuur as deel van sy diens. U kan intekening op e-poskommunikasie weier. Lees meer oor e-poskommunikasie in Afdeling 10 hieronder.
 • Stumari kan hierdie bepalings te eniger tyd verander. Stumari sal u egter in kennis stel van wesenlike veranderinge aan die voorwaardes deur 'n kennisgewing op sy tuisblad te plaas en / of 'n e-pos te stuur na die e-posadres wat u by registrasie aan Stumari verskaf het. Lees meer oor die wysiging van hierdie gebruiksvoorwaardes in Afdeling 17 hieronder.
 • Raadpleeg Stumari se privaatheidsbeleid vir meer inligting oor gebruikersregte op Stumari.

Raadpleeg die volledige Voorwaardes vir meer inligting.

Dankie dat u Stumari gekies het as die platform vir u regservaring. Die volgende gebruiksvoorwaardes geld vir alle gebruik van die diens via die webwerf wat op https://www.Stumari.co en alle inhoud, dienste en produkte beskikbaar op of via die webwerf beskikbaar is. Ons verstaan ​​dat die lees van die bepalings vir gebruiksvoorwaardes 'n taak is, maar lees hierdie ooreenkoms aandagtig voordat u die Stumari-webwerf gebruik. Dit bespreek die aard van Stumari se diens; die reëls wat Stumari verwag dat gebruikers op ons webwerf en sy diens moet volg; die verhouding tussen Stumari, ons gebruikers en ons konsultantgebruikers; en die wetlike besonderhede wat hierdie reëls en verhoudings beheer. Omdat dit so 'n belangrike kontrak tussen ons en u, ons gebruikers, is, het ons probeer om dit so duidelik en gebruikersvriendelik moontlik te maak.

Deur toegang tot of gebruik van enige deel van die webwerf, stem u in om gebind te word deur die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms. As u nie saamstem met al die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms nie, mag u nie toegang tot die webwerf verkry of van ons dienste gebruik maak nie. Die webwerf is slegs beskikbaar vir individue wat ten minste 18 jaar oud is.

______________________________________________________________________

Stumari Gebruiksvoorwaardes

Definisies. Die volgende terme word in hierdie gebruiksvoorwaardes gebruik en het spesifieke betekenisse. U moet weet wat elkeen van die terme beteken.

 1. Die term “Diens” verwys na die dienste wat Stumari lewer, insluitend sonder beperking toegang tot Stumari se aanlyngemeenskap; kommunikasie-instrumente; dokumentbestuur en bergingsoplossings; en betalingsdienste. Stumari lewer nie 'n verwysingsdiens vir prokureurs nie en dien ook nie as 'n werkverskaffingsagentskap nie. Ons bied 'n lokaal vir ons gebruikers om inligting te ontmoet en uit te ruil met ons konsultantgebruikers.
 2. Die term “ooreenkoms” (waarna hierna verwys kan word as hierdie “gebruiksvoorwaardes”), gesamentlik, verwys na al die bepalings, voorwaardes en kennisgewings wat in hierdie dokument vervat is of waarna verwys word.
 3. Die 'Webwerf' verwys na Stumari se webwerf op https://www.Stumari.com, alle subbladsye en subdomeine, en alle inhoud, dienste en produkte wat beskikbaar is op of via die webwerf.
 4. “Stumari,” “Ons,” en “ons” verwys na Stumari, Inc., asook ons ​​filiale, direkteure, filiale, beamptes en werknemers. Konsultantgebruikers is nie deel van Stumari nie.
 5. 'Die gebruiker', 'u' en 'u' verwys na die persoon, onderneming of organisasie wat die webwerf en / of die diens besoek of gebruik. 'N Gebruiker kan 'n wettige kliënt wees, 'n konsultantgebruiker, albei of nie.
 6. 'Konsultantgebruikers' verwys na geregistreerde konsultantgebruikers in die regsgebied wat met die Diens kan kommunikeer met kontrakterings- of konsultasiewerk aan regskliënte of mede-konsultantgebruikers. Konsultantgebruikers is nie die werknemers of agent van Stumari nie. Raadpleeg afdeling 6 van hierdie ooreenkoms vir meer inligting oor konsultantgebruikers.
 7. “Regskliënte” verwys na 1) Gebruikers wat versoeke indien vir voorstelle van konsultantgebruikers vir die voorsiening van regsdienste teen 'n fooi (“Jobs”); en 2) Gebruikers wat met konsultantgebruikers kontrakteer vir addisionele werk, wat vir die doeleindes van artikel 7 hieronder permanente indiensneming kan insluit, buiten die aanvanklike werk wat die konsultant User-Legal Client Client-verhouding tot stand gebring het. Konsultantgebruikers kan voorstelle (“bod”) indien vir sodanige poste en kan ook bepalings van die verhouding met die wettige kliënt opstel deur middel van 'n ondertekende aanstellingsbrief of 'n ander skriftelike ooreenkoms. Raadpleeg Afdeling 6 (b) vir meer inligting oor werkgeleenthede, bod en regskliënte
 8. 'Inhoud' verwys na inhoud wat op die webwerf verskyn of vertoon word, insluitend teks, dokumente, inligting, inligting, artikels, opinies, prente, foto's, grafika, sagteware, toepassings, video-opnames, klankopnames, klanke, ontwerpe, funksies, en ander materiaal wat op die webwerf beskikbaar is. Inhoud bevat, sonder beperking, gebruikersgegenereerde inhoud, wat deur enige Stumari-gebruiker (wettige kliënt of konsultantgebruiker) ingedien kan word.

 1. Oor die Stumari Diens.

Die Stumari-diens is 'n platform vir samewerking en kommunikasie tussen regspersoneel en diegene wat regshulp soek. Die Stumari-diens bied toegang tot Stumari se virtuele gemeenskap van professionele konsultantgebruikers; maklike samewerking deur Stumari se kommunikasiebestuurinstrumente; dokumentbestuur en -berging; en eenvoudige, veilige betaal- en faktuurinstrumente.

 1. Stumari is nie 'n prokureursfirma nie. Stumari bied geen regsverteenwoordiging aan nie. Stumari bied geen regsadvies, regsmenings, aanbevelings, verwysings of berading aan nie. Konsultantgebruikers is nie die werknemers of agent van Stumari nie. Stumari is nie betrokke by ooreenkomste tussen gebruikers of by die verteenwoordiging van gebruikers nie. Stumari mag op geen stadium aanspreeklik gehou word vir die optrede of versuim van enige konsultantgebruiker wat konsultasiedienste vir u doen nie.

 1. Stumari is nie 'n verwysingsdiens vir prokureurs of agentskappe vir indiensneming nie. Stumari is nie 'n verwysingsdiens vir 'n prokureur of 'n werksagentskap nie. Stumari kies of ondersteun nie 'n individuele konsultantgebruiker om 'n wettige kliënt te bedien nie. Terwyl Stumari kommersieel redelike pogings aanwend om te bevestig dat geregistreerde konsultantgebruikers gelisensieerde prokureurs is, maak ons ​​geen waarborge, waarborge of vertoë ten opsigte van die wettige vermoë, bevoegdheid, kwaliteit of kwalifikasies van enige konsultantgebruiker nie. Stumari waarborg of waarborg nie dat konsultantgebruikers deur professionele aanspreeklikheidsversekering gedek word nie. Stumari moedig wettige klante aan om enige konsultantgebruiker te ondersoek voordat hulle professionele advies aanvaar.

 1. Stumari is nie verantwoordelik vir enige van sy gebruikers nie. Stumari bied eenvoudig 'n platform waarop diegene wat regshulp soek, met regspersone kan kommunikeer en onderhandel. Stumari onderskryf geen van sy konsultantgebruikers nie en sanksioneer nie verklarings wat konsultantgebruikers op die platform maak nie. Stumari lewer geen vertoë oor die kwalifikasies van regsverskaffers van nie-prokureurs nie.

 1. Stumari waarborg geen resultate nie. Wettige kliënte kan van tyd tot tyd resensies van konsultantgebruikers indien; hierdie beoordelings vorm nie 'n waarborg, waarborg of voorspelling rakende die uitkoms van enige toekomstige regsaangeleentheid nie. Stumari sal geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid van enige aard hê vir enige gebruiker-gegenereerde inhoud of regsadvies wat u op of deur die webwerf ervaar nie, en enige gebruik of afhanklikheid van gebruiker-gegenereerde inhoud of regsadvies is uitsluitlik op eie risiko.

 1. Die gebruik van Stumari skep nie 'n verhouding tussen prokureurs en klante met Stumari nie. Stumari bied geen regsadvies of dienste aan nie. Enige gebruik van die Stumari-diens is nie bedoel om 'n verhouding tussen 'n prokureur en kliënt te skep nie. Enige kommunikasie via Stumari mag nie vertroulik gehou word nie. Stumari is nie aanspreeklik vir die optrede of versuim van enige konsultantgebruiker wat konsultasiedienste vir u doen nie.

 1. Gebruiker verantwoordelikhede. U en u alleen is verantwoordelik vir u rekening en alles wat gebeur terwyl u by u rekening aangemeld is of dit gebruik. U sekuriteit is u verantwoordelikheid.

 1. Gebruikersrekening sekuriteit. As u by die diens aanmeld, sal u 'n persoonlike rekening skep wat 'n unieke gebruikersnaam en 'n wagwoord bevat om toegang tot die diens te verkry en om boodskappe van Stumari te ontvang. U is verantwoordelik vir die instandhouding van die sekuriteit van u rekening, en u is ten volle verantwoordelik vir alle aktiwiteite wat onder die rekening plaasvind en enige ander aksies wat in verband met die rekening gedoen word. U stem in om Stumari onmiddellik in kennis te stel van enige ongemagtigde gebruik van rekeninge of enige ander sekuriteitsbreuke. Ons is nie verantwoordelik vir enige aanspreeklikhede, verliese of skade wat voortspruit uit die ongemagtigde gebruik van u rekenaar, mobiele toestel, of ander rekenaartoerusting en / of rekening nie. '

 1. Verhouding met konsultantgebruikers. Aangesien ons nie die geskiktheid van enige van ons konsultantgebruikers vir u spesifieke behoeftes kan waarborg nie, moedig ons wettige kliënte aan om enige konsultantgebruiker te ondersoek voordat hulle professionele advies aanvaar. Regskliënte kan ook 'n skriftelike ooreenkoms met betrekking tot regsverpligtinge aanvra waarin die bepalings, omvang, beperkings en voorwaardes van die voorstelling gespesifiseer word.

 1. Geen afhanklikheid van gebruikersgenereerde inhoud nie. Gebruiker-gegenereerde inhoud wat op die webwerf geplaas word, soos blogplasings, word slegs vir inligtingsdoeleindes voorsien, sonder die versekering dat die gebruiker-gegenereerde inhoud waar, korrek of akkuraat is. Gebruiker-gegenereerde inhoud is nie 'n plaasvervanger vir professionele regsadvies of 'n versoek om regsadvies oor spesifieke feite aan te bied nie. U mag nie regsadvies inwin of uitstel nie, of professionele regsadvies in ag neem wat gebaseer is op gebruikersgegenereerde inhoud nie. Vertraging met die verkryging van sodanige regsadvies kan lei tot afstanddoening van eise wat u mag hê, afhangende van die toepaslike wetsbepaling. Gebruikergegenereerde inhoud word nie deur enige staat of nasionale advokaatvereniging gereguleer nie.

 1. Nakoming van wette. U verklaar en waarborg dat: (i) u die outoriteit het om, en wettig van u bevoegdheid is, uself te bind tot hierdie ooreenkoms; (ii) u gebruik van die diens slegs sal wees vir doeleindes wat deur hierdie ooreenkoms toegelaat word; (iii) u gebruik van die Diens nie die intellektuele eiendomsregte van 'n derde party inbreuk maak of dit onbehoorlik maak nie; en (iv) u gebruik van die diens sal voldoen aan alle plaaslike, staats- en federale wette, reëls en regulasies, en met alle ander Stumari-beleide.

 1. Gebruik en voer beperkings. U mag die diens gebruik solank u 'n paar basiese reëls volg. Die volgende gebruiksbeperkings en gedragsbeperkings is die basiese reëls wat ons van gebruikers verwag om tydens die gebruik van die diens te volg. Ons is nie verantwoordelik vir die inhoud wat ons gebruikers plaas nie, en ons het die reg om rekeninge te sluit indien nodig.
 2. Verbode inhoud. U stem saam dat u onder geen omstandighede enige inhoud (insluitend sagteware, teks, beelde of ander inligting) daarheen sal oordra nie
 3. is onwettig of bevorder onwettige aktiwiteit
 4. laster, teister, misbruik, dreig of aanstoot geweld teen enige individu of groep

iii. is pornografies, diskriminerend, of andersins viktimiseer of intimideer 'n individu of groep op grond van godsdiens, geslag, seksuele oriëntasie, ras, etnisiteit, ouderdom of gestremdheid

 1. strooipos is, masjien- of lukraak gegenereer word, bestaan ​​uit ongemagtigde of ongevraagde advertensies, kettingbriewe, enige ander vorm van ongemagtigde versoeke, of enige vorm van lotery of dobbelary;
 2. bevat of installeer enige virusse, wurms, malware, Trojaanse perde of ander inhoud wat ontwerp of bedoel is om die werking van enige sagteware, hardeware, of telekommunikasie-toerusting te ontwrig, beskadig of te beperk, of om ongemagtigde toegang tot enige data of ander inligting van enige derde party;
 3. inbreuk maak op enige eiendomsreg van enige party, insluitend patent, handelsmerk, handelsgeheim, outeursreg, publisiteitsreg of ander regte

vii. verpersoonlik enige persoon of entiteit, insluitend enige van ons werknemers of verteenwoordigers; of

viii. is inbreuk op die privaatheid van enige derde party.

 1. Gebruikers moet ouer as 18 wees. U gee voor dat u ouer is as 18 jaar. Stumari rig nie ons inhoud op kinders of tieners onder 18 nie, en ons laat geen gebruikers onder 18 toe op ons diens nie. As ons kennis dra van enige gebruiker onder die ouderdom van 18, sal ons die gebruiker se rekening onmiddellik beëindig.

 1. Geen aanspreeklikheid vir gebruikersinteraksies nie; Stumari kan interaksies monitor. Enige aanspreeklikheid, verlies of skade wat ontstaan ​​as gevolg van enige gebruiker-interaksie, insluitend, sonder beperking, posplasings, wat u lewer of ontvang deur u gebruik van die diens, is uitsluitlik u verantwoordelikheid. Na goeddunke mag ons, of tegnologie wat ons gebruik, u algemene interaksies met die diens monitor en / of aanteken, hoewel nie die besonderhede van u wettige interaksies nie.

 1. Reg om rekeninge te beëindig. Ons het die reg (alhoewel nie die verpligting nie) om na eie goeddunke te bepaal of enige gedrag van die Gebruiker toepaslik is en nie aan hierdie Gebruiksvoorwaardes voldoen nie, of om toegang tot en gebruik van die Diens aan enige Gebruiker vir enige gebruiker te beëindig of te weier rede, met of sonder vooraf kennisgewing.

 1. Gebruikergegenereerde inhoud. U besit u inhoud, maar u laat ons sekere regte daarop toe, sodat ons die inhoud wat u plaas, kan vertoon en deel. Ons het die reg om inhoud te verwyder as ons dit nodig het.

 1. Verantwoordelikheid vir gebruikersgenereerde inhoud. U mag inhoud skep, geskrewe of andersins, terwyl u die diens gebruik ("Gebruiker-gegenereerde inhoud"). U is alleen verantwoordelik vir die inhoud van, en enige skade wat spruit uit enige gebruiker-gegenereerde inhoud wat u via die Diens plaas, oplaai, skakel of anders beskikbaar stel, ongeag die vorm van die inhoud. Enige aanspreeklikheid, verlies of skade wat ontstaan ​​as gevolg van die gebruik van enige gebruiker-gegenereerde inhoud wat u beskikbaar stel of toegang verkry deur u gebruik van die diens, is uitsluitlik u verantwoordelikheid. Ons is nie verantwoordelik vir enige publieke vertoning of misbruik van u gebruiker-gegenereerde inhoud nie.

 1. Reg op pos. U verklaar en waarborg dat u die reg het om alle gebruiker-gegenereerde inhoud wat u indien, te plaas. Spesifiek, waarborg u dat u alle lisensies van derdepartye rakende gebruiker-gegenereerde inhoud volledig nagekom het, en dat u alle nodige stappe gedoen het om die vereiste voorwaardes aan die eindgebruikers deur te gee.

 1. Stumari kan die inhoud verander of verwyder. Ons het die reg (alhoewel nie die verpligting nie) om na eie goeddunke te bepaal of enige gebruiker-gegenereerde inhoud toepaslik is en aan hierdie gebruiksvoorwaardes voldoen, of om enige gebruiker-gegenereerde inhoud te weier of te verwyder wat na ons redelike mening , oortree enige Stumari-beleid of is op enige manier skadelik, onvanpas of aanstootlik. Stumari behou verder die reg voor om opmaak en bewerkings te maak en die manier waarop enige gebruiker-gegenereerde inhoud op die webwerf vertoon word, te verander.

 1. Eienaarskap van gebruikersgenereerde inhoud. Behalwe vir inhoud wat van Stumari afkomstig is, eis ons nie eienaarskap van enige inhoud wat in u rekening oorgedra, geberg of verwerk word nie. U behou alle eienaarskap van, beheer oor en verantwoordelikheid vir die gebruiker-gegenereerde inhoud wat u plaas. U kan toegang tot u gebruiker-gegenereerde inhoud beheer deur instellings in u gebruikersrekening.

 1. Lisensie toekenning. U kan ons slegs die volgende regte gee: deur die inhoud wat u oplaai na die diens redelik te gebruik sonder om enige regte wat u daarin het te skend, gee ons die volgende regte: deur enige inhoud via die webwerf te plaas, gee u Stumari en ons opvolgers 'n wêreldwye, onderverhaalbare, volledig -betaalde en royalty-vrye en nie-eksklusiewe lisensie om die inhoud te gebruik, te reproduseer, te vertoon, te wysig, aan te pas, te versprei en uit te voer in verband met Stumari se besigheidsdoel. Hierdie lisensie verleen nie aan Stumari die reg om gebruiker-gegenereerde inhoud te verkoop of dit andersins buite ons webwerf te versprei nie. Hierdie lisensie sal beëindig word op die tydstip waarop die inhoud van die webwerf verwyder word.

 1. Konsultantgebruikers. Konsultantgebruikers is onafhanklike regspersoneel wat aanbied om konsultasiedienste vir voornemende regskliënte uit te voer. Hulle is nie werknemers van Stumari nie.

 1. Geen prokureur-kliënt-verhouding deur gebruik van die webwerf nie. Die gebruik van die Stumari-webwerf mag nie 'n prokureur-kliënt-verhouding met konsultantgebruikers vorm nie. Inligting geplaas of beskikbaar gestel op of via die webwerf, insluitend, sonder beperking, enige antwoorde op regsvrae wat op die webwerf geplaas is; inligting in Stumari's Guides and Documents; inligting wat in die openbaar op die webwerf geplaas word; of inligting wat in 'n ongevraagde boodskap aan 'n gebruiker gestuur word, is nie bedoel as regsadvies nie, is nie vertroulik nie en skep nie 'n prokureur-kliënt-verhouding nie. Dit word beskou as gebruikergegenereerde inhoud.

 1. Prokureur-kliënt verhouding deur diens gebruik. 'N Prokureur-kliënt-verhouding kan slegs gevorm word deur die gebruik van die diens tussen gebruikers en konsultantgebruikers. Wettige klante kan poste via die diens pos. Konsultantgebruikers mag aanbiedinge indien en besonderhede oor hierdie bane onderhandel voordat hulle dit aanvaar. By aanvaarding is die omvang van 'n konsultant-gebruiker se voorstelling streng beperk tot die aangeleentheid wat in die bod ooreengekom is, tensy die wettige kliënt en konsultant-gebruiker hul reëling daarna formaliseer via 'n ondertekende aanstellingsbrief of 'n ander skriftelike ooreenkoms, in welke geval die mees onlangse skriftelike ooreenkoms sou wees geniet voorrang bo 'n voorheen aanvaarde voorstel. 'N Bod is nie 'n plaasvervanger vir 'n persoonlike of telefoniese konsultasie met 'n prokureur wat gelisensieer is om in u jurisdiksie te oefen oor u spesifieke regskwessie nie, en u moet nie vertrou op inligting vervat in 'n bod as regsadvies nie. Stumari doen elke redelike poging om die privaatheid van bied en ander persoonlike boodskappe op ons diens te verseker, maar dit kan nie vertroulikheid waarborg nie. Kommunikasie wat vertroulikheid vereis, moet buite die Stumari-diens geskied, soos per telefoon.

 1. Gebruiker verantwoordelikhede. Konsultantgebruikers is uitsluitlik verantwoordelik om toe te sien dat alle inligting, versoeke of advertensies wat hulle op die webwerf plaas of plaas, insluitend sonder beperking deur die gebruiker-gegenereerde inhoud, en enige kommunikasie wat hulle met voornemende kliënte via die webwerf of die diens mag hê, volledig nakom alle toepaslike wette en reëls vir professionele gedrag, met inbegrip van wetgewing rakende die ongemagtigde praktyk van wetgewing en die bepalings van die vorm, wyse of inhoud van kommunikasie met kliënte, advertensies of ander aangeleenthede.

 1. Betaling van konsultantgebruikers. Sekere spesifieke voorwaardes geld vir konsultantgebruikers en betaling.

 1. Stumari is nie 'n party by kontrakte nie. Wettige kliënte kan met konsultantgebruikers kontrakteer deur poste en aanvaarding van poste. Sulke kontrakte is slegs tussen die wettige kliënt en die konsultantgebruiker. Stumari is nie 'n party by enige kontrakte vir poste wat deur ons diens ingedien word nie, tensy dit deur 'n Stumari-beampte gepos word. Stumari vergemaklik hierdie kontrakte deur 'n platform te bied vir kommunikasiebestuur en betaalinstrumente.

 1. Alle regskoste word aan konsultantgebruikers betaal. Stumari lewer geen regsdienste nie en vra ook nie vir regsdienste nie. Betalings aan die konsultantgebruikers via Stumari se faktuurplatform word direk na die konsultantgebruiker se betaalrekening oorgeplaas, minus enige geassosieerde diens- en verwerkingsfooie (bv. Kredietkaartefooie).

iii. Konsultantgebruikers sal betaling deur die diens ontvang vir alle transaksies met gebruikers. Konsultant Gebruikers wat poste via die diens ontvang, sal betaling deur die diens ontvang vir alle transaksies wat met die gebruiker verband hou, insluitende daaropvolgende transaksies wat nie noodwendig met die aanvanklike taak verband hou nie. As 'n wettige kliënt onwillig is óf nie in staat is om via Stumari te betaal nie, stem die konsultantgebruiker in om Stumari in kennis te stel van enige nuwe betalingsreëling. Betaling deur 'n wettige kliënt aan die konsultantgebruiker, wat buite die diens gedoen is sonder vooraf kennisgewing aan Stumari, is 'n volle kwytskelding deur beide partye van Stumari se betalingswaarborg / dispuutbeskerming, soos bespreek in Afdelings 14 en 15 hieronder, selfs al hou hulle verband met vorige betalings wat binne die diens gedoen word.

 1. Promosiekodes en krediete. Stumari mag, na goeddunke, promosiekodes skep wat afgelos kan word vir rekeningkrediet, of ander funksies of voordele wat verband hou met die dienste van 'n konsultantgebruiker, onderhewig aan die volgende voorwaardes en enige addisionele voorwaardes wat Stumari stel op 'n promosiekode-basis ( “Promosiekodes”). Sekere spesifieke voorwaardes geld vir konsultantgebruikers en betaling.
 2. Die gebruik van promosiekodes impliseer nie 'n verhouding tussen 'n prokureur en kliënt nie. Van tyd tot tyd kan regskliënte toegang hê tot afslag wat deur Stumari gelewer word, wat deels die geld van Stumari gebruik om te betaal vir 'n gedeelte van die regskoste wat regskliënte aan konsultantgebruikers betaal. Die gebruik van sulke koepons impliseer geen verhouding tussen prokureur en kliënt tussen Stumari en die konsultantgebruikers waar 'n koepon gebruik word vir enige betaalde fakture van 'n wettige kliënt nie.
 3. Promo-kodes moet deur hul beoogde gehoor, vir hul beoogde doel en op 'n wettige manier gebruik word.

Promosiekodes mag nie op enige manier gedupliseer, verkoop of oorgedra word nie, of beskikbaar gestel word aan die algemene publiek (hetsy dit op 'n openbare forum geplaas word of andersins nie), tensy dit uitdruklik deur Stumari toegelaat word. Promosiekodes het geen kontantwaarde nie en kan te eniger tyd, om enige rede, verval of gestrem word voordat u dit gebruik. Stumari behou die reg voor om krediete of ander funksies of voordele wat deur die gebruik van Promo Codes deur u of enige ander gebruiker verkry is, te weerhou of af te trek in die geval dat Stumari bepaal of glo dat die gebruik of aflossing van die Promo Code verkeerdelik, bedrieglik, onwettig, of in stryd met die toepaslike Promo Code-bepalings.

 1. Gebruikersaanbiedinge vir indiensneming aan konsultantgebruikers.

7.1 Suksesfooi vir indiensneming. In die geval dat 'n konsultantgebruiker 'n diensaanbod aanvaar ('Covered Employment') wat deur 'n gebruiker (elk 'n 'User user') gemaak word, hetsy vir 'n onbepaalde of vaste termyn, gedurende of binne die agtien (18) maande periode (sodanige periode, die 'Gedekte aanbiedingsperiode') nadat die konsultantgebruiker die aanvanklike werk vir sodanige gebruiker begin (elk 'n 'gedekte aanbod'), is die volgende bepalings en voorwaardes van toepassing:

 1. Vir konsultantgebruikers.

Elke konsultantgebruiker stem saam dat (1) as u 'n gedekte aanbod ontvang, u Stumari stiptelik in kennis sal stel van die aanvanklike datum van die versekerde indiensneming (die “Begindatum”) en die sleutelvoorwaardes van sodanige gedekte aanbod (en Stumari dadelik skriftelik in kennis moet stel daardie aanvangsdatum of aanbiedingsvoorwaardes te eniger tyd verander), (2) u moet Stumari voorsien van (a) 'n afskrif van 'n volledig gedekte aanbod, of (b) 'n dokument uitvoer tussen u, die werkgewer-gebruiker en Stumari wat materiaal vermeld. diensvoorwaardes, insluitend onder andere die begindatum en vergoeding, onmiddellik na die ondertekening van 'n dekking vir die aanbiedingsbrief tussen u en die werkgewer-gebruiker (die 'effektiewe datum'), soos skriftelik deur Stumari versoek, en (3) u sal Stumari onmiddellik skriftelik in kennis stel nadat u diens as werknemer beëindig is in die geval dat (a) 'n werkgewer gebruiker u versekerde diens beëindig op grond van onbevredigende prestasie binne negentig (90) dae na die datum waarop u gedekte werk 'n aanvang geneem het, of (b) u vrywillig u Bedekte Indiensneming beëindig binne negentig (90) dae vanaf die datum waarop u Versekerde Diens begin het. In die geval dat u of die Gebruiker van die werkgewer voor die aanvangsdatum kies om nie die diensverhouding wat deur die Versekerde Aanbod beoog word, te begin nie, moet u Stumari onmiddellik skriftelik daarvan in kennis stel.

 1. Vir werkgewers.

Wanneer 'n konsultantgebruiker u gedekte aanbod aanvaar, stem u in om 'n suksesfooi te betaal aan Stumari (elk, 'n “suksesfooi”) gelykstaande aan die volgende persentasie van die konsultant-gebruiker se basissalaris soos uiteengesit in die gedekte aanbod (die konsultantgebruiker se “basis Salaris ”), welke bedrag betaalbaar is nie later nie as dertig (30) dae na die aanvangsdatum en andersins in ooreenstemming met die eerste sin van elk van Afdeling 13.b. en Afdeling 13.d. hiervan:

As die begindatum plaasvind op of voor die volgende aantal dae na die aanvang van die aanvanklike werkgewer-gebruiker-gebruiker-konsultant Jobbasis Persentasie

1-182 dae 15%

183-365 dae 10%

366-550 dae 5%

≥ 551 dae 0%

Deur die gebruiksvoorwaardes te aanvaar, stem die werkgewer-gebruiker in dat Stumari gemagtig is om die werkgewer se rekening onmiddellik te faktureer vir alle suksesfooie wat hierdeur aan Stumari betaalbaar is en dat geen addisionele kennisgewing of toestemming nodig is nie.

7.2 Bepalings vir suksesfooi.

Nieteenstaande die voorafgaande, in die geval van 'n suksesvergoeding-dispuut, as 'n werkgewer-gebruiker kan vasstel dat die werkgewer-gebruiker 'n aktiewe proses (soos hieronder omskryf) met die konsultant-gebruiker gehad het voordat hy die webwerf en / of diens van Stumari gebruik het (bv. Die konsultant-gebruiker) die gesprekproses met die werkgewergebruiker reeds begin het en sodanige proses nog nie beëindig is nie, of die werkgewergebruiker die CV van die konsultantgebruiker van 'n werkverskaffingsagentskap of headhunter ontvang het en onder die aktiewe gebruiker deur die werkgewergebruiker oorweeg is), vrygestel van die betaling van die suksesfooi. Die finale beslissing of 'n suksesfooi deur die Gebruiker van die werkgewer verskuldig is vir 'n aanvaarde versekerde aanbod is volgens die uitsluitlike diskresie van Stumari. Vir die doeleindes hiervan, beteken “Aktiewe proses” deurlopende direkte, interaktiewe kommunikasie in 'n aktiewe werwings- of huurkonteks waar 'n besluit om 'n kandidaat te stop of te verwerp nie gemaak is nie, binne die drie (3) maande voor gebruik die webwerf en / of dienste vir 'n konsultantgebruiker wat bestaan ​​in die aansoeker-opsporingstelsel van werkgewersgebruikers of wat deur 'n werwingsagentskap ingedien is.

INDIEN U 'n WERKGEWER-GEBRUIKER IS wat ons webwerf en / of diens gebruik, stem u in tot hierdie bepalings vir suksesfooi. As u nie met een van hierdie bepalings saamstem nie, moet u u rekening onmiddellik beëindig en ophou om ons webwerf en dienste te gebruik. U VERPLIGTING OM ENIGE SUKSESGELDE TE BETAAL, MOET ENIGE BEËINDIGING OF WYSIGING VAN HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDES OORWEEG As 'n werkgewer-gebruiker ons webwerf en / of dienste omseil nadat hy 'n konsultantgebruiker deur middel van ons webwerf en / of dienste ontdek het en daarna die konsultantgebruiker huur, sal die werkgewer-gebruiker 'n suksesfooi van 25% van die basissalaris van die konsultant betaal. Gebruiker en Stumari kan, na goeddunke, die werkgewer se Stumari-rekening beëindig.

7.3 Terugbetalings.

As (a) 'n werkgewer-gebruiker 'n gebruikskonsultant huur en die diens van die gebruikerkonsultant beëindig op grond van onbevredigende prestasie binne negentig (90) dae na die aanvangsdatum, (b) beëindig 'n gebruikskonsultant sy of haar diens vrywillig binne negentig (90) dae van die aanvangsdatum, of (c) 'n gebruikerkonsultant nie met diens begin nie, want óf werkgewergebruiker óf 'n gebruikerkonsultant verkies om nie met die skriftelike ontvangs en bevestiging te begin met die diensverhouding beoog in die gedekte aanbod nie (elk 'n "beëindigingsgebeurtenis") van sodanige inligting, sal Stumari die suksesfooi ten opsigte van die beëindigde gebruikerkonsultant ten volle aan die werkgewer-gebruiker terugbetaal.

 1. Derdeparty-inhoud. Daar kan inhoud van derde partye op Stumari se webwerf wees, soos blogplasings geskryf deur ander gebruikers of skakels na ander webwerwe. Omdat ons nie die inhoud kan beheer nie, is ons nie verantwoordelik vir die inhoud of die webwerwe waarna die inhoud kan skakel nie.

 1. Toegang tot derdeparty-inhoud. Deur die gebruik van die diens, sal u toegang hê tot inhoud wat aan derde partye behoort of afkomstig is (“derdeparty-inhoud”). U gebruik van die Diens gee toestemming dat Stumari hierdie inhoud aan u sal aanbied. U erken alle verantwoordelikheid vir en aanvaar alle risiko's vir u gebruik van derdeparty-inhoud.

 1. Geen verantwoordelikheid vir derdeparty-inhoud nie. As deel van die diens kan Stumari u gerieflike skakels na derdeparty-webwerf (s) asook ander vorme van derdeparty-inhoud voorsien. Hierdie skakels word aangebied met vergunning van die intekenare van die diens. Ons het geen beheer oor derdeparty-webwerwe of -inhoud of die promosies, materiaal, inligting, goedere of dienste wat daarop beskikbaar is nie. Deur na so 'n inhoud te skakel, verteenwoordig of impliseer ons nie dat ons die akkuraatheid of betroubaarheid van enige opinie, advies of stelling van ander partye as Stumari aanvaar of onderskryf nie. Ons is nie verantwoordelik vir enige derdeparty-inhoud wat via ons webwerf verkry word nie. As u besluit om die webwerf te verlaat en toegang tot derdeparty-inhoud te verkry, doen u dit op eie risiko en u moet daarvan bewus wees dat ons bepalings en beleid nie meer van toepassing is nie. U moet die toepaslike bepalings en beleid, insluitend praktyke vir privaatheid en data-insameling, van enige sodanige inhoud hersien.

 1. Geen magtiging om inhoud van derdepartye te gebruik nie. Hierdie ooreenkoms mag u nie toelaat om enige derdeparty-inhoud te versprei, openbaar te vertoon, openbaar uit te voer, beskikbaar te stel, te verander of andersins te gebruik nie, behalwe soos toegestaan ​​deur Stumari se bepalings en voorwaardes.

 1. Kopieregskending en DMCA-beleid. As u van mening is dat materiaal wat op Stumari geleë is of daaraan gekoppel is, u kopiereg skend, stel Stumari daarvan in kennis in ooreenstemming met ons Digital Millennium Copyright Act Policy.

 1. Beëindiging van herhaalde oortredersrekeninge. Stumari respekteer ander se intellektuele eiendomsreg en versoek dat ons gebruikers dieselfde doen. Ingevolge 17 USC 512 (i) van die Amerikaanse kopieregwet, sal ons die gebruiker se toegang tot en die gebruik van die webwerf beëindig indien die gebruiker onder toepaslike omstandighede bepaal dat hy die outeursregte of ander intellektuele eiendomsregte is van Stumari of ander. Ons kan toegang beëindig vir deelnemers of gebruikers wat herhaaldelik gevind word om beskermde derdeparty-inhoud te verskaf of te plaas sonder die nodige regte en toestemmings.

 1. DMCA-afneemkennisgewings. As u 'n eienaar van 'n outeursreg is of 'n agent van 'n kopiereg-eienaar is en in goeder trou glo dat materiaal wat op die diens gelewer word inbreuk maak op u outeursreg, kan u 'n kennisgewing indien volgens die Digital Millennium Copyright Act (sien 17 USC 512) (“DMCA”) deur 'n behoorlik geformatteerde afneem-kennisgewing skriftelik te stuur aan die aangewese outeursagent van Stumari by 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.

 1. Reaksie op DMCA-afneemkennisgewings. As Stumari optree in reaksie op 'n kennisgewing van inbreukmaking, sal dit 'n goeie geloofspoging probeer maak om die party wat sodanige inhoud beskikbaar gestel het, te kontak deur middel van die mees onlangse e-posadres, indien enige, deur daardie party aan Stumari verskaf. Enige kennisgewing van inbreuk op DMCA kan aan die party wat die inhoud beskikbaar gestel het, of aan derde partye soos ChillingEffects.org, gestuur word.

 1. Toonbank-Kennisgewings. As u glo dat u gebruiker-gegenereerde inhoud wat van die webwerf verwyder is, nie inbreuk maak nie, of dat u die magtiging van die eienaar van die outeursreg, die agent van die kopiereg-eienaar, of kragtens die wet, het om die inhoud wat u ingedien het, te plaas en te gebruik op die webwerf, kan u 'n behoorlik geformatteerde teenkennisgewing aan Stumari se kopieregagent stuur deur gebruik te maak van die kontakinligting hierbo uiteengesit.

 1. Reaksie op DMCA-teenkennisgewings. As 'n teenkennisgewing deur die kopieregagent van Stumari ontvang word, kan Stumari 'n afskrif van die teenkennisgewing aan die oorspronklike klaende party stuur en sodanige persoon inlig dat hy die verwyderde inhoud binne tien werksdae kan herstel. Tensy die eienaar van die outeursreg 'n aksie indien wat 'n hofbevel teen die inhoudverskaffer, lid of gebruiker indien, sal die verwyderde inhoud binne 10 tot 10 werksdae na ontvangs van die teenkennisgewing op die webwerf herstel word.

 1. Kennisgewing van intellektuele eiendom. Stumari behou alle eienaarskap van ons intellektuele eiendom, insluitend ons outeursregte, patente en handelsmerke.

 1. Geen oordrag nie. Stumari behou die eienaarskap van alle intellektuele eiendomsregte van enige aard wat verband hou met die webwerf en diens, insluitend toepaslike outeursregte, patente, handelsmerke en ander eiendomsregte. Ander handelsmerke, diensmerke, grafika en logo's wat in verband met die webwerf en die diens gebruik word, kan die handelsmerke van ander derde partye wees. Hierdie ooreenkoms dra geen Stumari- of derdeparty-intellektuele eiendom van ons aan u oor nie, en alle regte, titel en belang in en op sodanige eiendom sal slegs by ons bly (soos tussen die partye). Ons behou alle regte voor wat ingevolge hierdie ooreenkoms nie uitdruklik aan u verleen word nie.

 1. Spesifiek, Stumari, Stumari.com en alle ander handelsmerke wat verskyn, word vertoon, of op die webwerf of as deel van die diens gebruik word, is geregistreerde handelsmerke of gemeenregtelike handelsmerke of diensmerke van Stumari, Inc. Hierdie handelsmerke mag nie gekopieër word nie. , afgelaai, gereproduseer, gebruik, gewysig of versprei word op enige manier sonder vooraf skriftelike toestemming van Stumari, behalwe as 'n integrale deel van enige gemagtigde kopie van die inhoud.

 1. E-pos kommunikasie. Ons gebruik e-pos en elektroniese middele om in kontak met ons gebruikers te bly.

 1. Elektroniese kommunikasie benodig. Vir kontraktuele doeleindes aanvaar u (i) toestemming om kommunikasie van Stumari in 'n elektroniese vorm te ontvang via die e-posadres wat u ingedien het of via die Diens; en (ii) instem dat alle gebruiksvoorwaardes, ooreenkomste, kennisgewings, openbaarmakings en ander kommunikasie wat Stumari aan u bied, elektronies voldoen aan enige wetlike vereiste waaraan sulke kommunikasie sou voldoen indien dit op skrif was. Hierdie afdeling beïnvloed nie u regte wat nie afstand doen nie.

 1. Wettige kennisgewing aan Stumari moet geskryf word. Kommunikasie wat per e-pos of die privaat boodskapstelsel van die Diens gedoen word, vorm nie 'n wettige kennisgewing aan Stumari of enige van ons beamptes, werknemers, agente of verteenwoordigers in enige situasie waar kennisgewing aan Stumari deur kontrak of wetgewing of regulasies vereis word nie.

 1. Beëindiging. U kan hierdie ooreenkoms kanselleer en u rekening te eniger tyd sluit. Beëindiging van die Stumari-diens beëindig nie verhoudings tussen prokureur en kliënt nie.
 2. U mag hierdie ooreenkoms beëindig. As u hierdie ooreenkoms of u rekening met die diens wil beëindig, kan u eenvoudig die gebruik van Stumari beëindig. Kontak u vir Stumari by info@Stumari.com as u u gebruikersrekeningdata wil uitvee. Ons sal u inligting behou en gebruik soos nodig om ons wetlike verpligtinge na te kom, om geskille op te los en ons ooreenkomste af te dwing, maar as u wetlike vereistes nakom, sal ons u volledige profiel binne 30 dae uitvee.

 1. Stumari kan hierdie ooreenkoms beëindig. Stumari kan u toegang tot die hele of enige deel van die webwerf te eniger tyd beëindig, met of sonder oorsaak, met of sonder kennisgewing, onmiddellik van krag.

 1. Verhoudings tussen prokureur en kliënt oorleef beëindiging. Beëindiging van u verhouding met Stumari beïnvloed nie u verhouding met enige konsultant of kliënt wat u deur die Stumari Diens behou het nie. Alle wettige, kontraktuele en etiese pligte, verpligtinge en verantwoordelikhede oorleef die beëindiging van die Stumari-verhouding.

 1. Sommige bepalings oorleef beëindiging. Die bepalings van hierdie ooreenkoms wat van nature beëindiging moet oorleef, sal die beëindiging oorleef, insluitend, sonder beperking, eiendomsbepalings, waarborge-vrywaring, skadeloosstelling en aanspreeklikheidsbeperkings.

 1. Betaling en transaksies.

 1. Betaalproses. Betaling word verwerk soos gespesifiseer in die voorstel en / of faktuur en ooreengekom deur die wettige kliënt en die konsultantgebruiker. Wanneer 'n pos (of 'n segment daarvan soos vooraf skriftelik deur die wettige kliënt en die konsultantgebruiker ooreengekom) gemerk is as voltooi deur die konsultantgebruiker, sal Stumari die regskliënt inlig dat die werk (of 'n segment daarvan soos vooraf ooreengekom) skriftelik deur die wettige kliënt en die konsultantgebruiker) voltooi is. Die Regskliënt moet dan die ooreengekome bedrag betaal of veranderinge versoek. As die Legal Client na tien dae geen stappe gedoen het nie, sal Stumari die reg hê om die kredietkaart-, bankrekening- of PayPal-rekening van die Legal Client te hef vir die volle bedrag van die ooreengekome fooi of onbetwiste faktuur, insluitend toepaslike diens of verwerking fooie. Die Regskliënt kan geskille oor betaling by info@Stumari.com indien, mits hy of sy voldoen aan die ander voorwaardes soos uiteengesit in Afdeling 10 (Regs-kliënt-konsultant-geskiloplossingsprosedures vir gebruikers).

 1. Verantwoordelikheid vir betaling. U is verantwoordelik vir alle fooie, insluitend belasting, diens en verwerkingsfooie wat verband hou met u gebruik van die diens. Deur die gebruik van die diens, stem u in om die konsultantgebruiker via Stumari te betaal, die bedrag waarop ooreengekom is in die bod of die onbetwiste faktuur, en die gepaardgaande diens- en verwerkingsfooie, tensy u die faktuur betwis deur 'n e-pos aan info@Stumari.com te stuur en te hou aan die ander voorwaardes uiteengesit in Afdeling 15 (Regs-kliënt-konsultant-prosedures vir geskilbeslegting van gebruikers). U is verantwoordelik om 'n geldige betaalmiddel aan ons te gee.

 1. Verantwoordelikheid van Stumari. Stumari stem in om 'n volledige faktuur van elke heffing aan u voor te lê voordat u u kredietkaart of PayPal-rekening hef. Stumari stem in om die toepaslike konsultantgebruiker die bedrag te betaal, minus diens- of verwerkingsfooie, indien enige.

 1. Betaalmagtiging. Deur toestemming te gee aan hierdie voorwaardes, gee u Stumari toestemming om u kredietkaart, PayPal-rekening of ander goedgekeurde betaalmetode te hef vir fooie wat u Stumari magtig om te betaal. Afhangend van u bod-spesifikasies, kan Stumari u eenmalig of herhalend bereken. U magtig Stumari om die volle bedrag wat u aan enige konsultantgebruiker via die diens verskuldig is, asook alle toepaslike diens- en verwerkingsfooie te betaal. Om twyfel te voorkom, sou 'n konsultantgebruiker in 'n spesifieke geval slegs die dienste gebruik om u fakturas te betaal vir ander regsdienste as wat die onderwerp van 'n bod is, deur u kredietkaart- of PayPal-rekening by Stumari in te dien. of ons derdeparty-betalingsverwerker, erken u en stem in dat die betalingsvoorwaardes in hierdie Afdeling 12 van toepassing is.

 1. Geverifieerde konsultant gebruiker beperkte betaling waarborg. Stumari waarborg die betaling van elke rekening van die Gebruiker van die Gekontroleerde gebruiker vir die voltooiing van werk (of 'n segment daarvan soos vooraf skriftelik deur die Regskliënt en die Konsultantgebruiker ooreengekom) vir regskliënte (Stumari se “Beperkte betalingswaarborg”), onderhewig aan die volgende bepalings en voorwaardes (die “Beperkte waarborg vir betalings”):

 1. Die wettige kliënt het versuim om die rekening van die Gebruiker van die Verified Consultant-gebruiker (die dollarbedrag van sodanige faktuur, die “Onbetaalde faktuurbedrag”) te bevredig teen die einde van die tiende (10de) kalenderdag nadat die faktuur ingedien is (sodanige datum, die " Wettige datum van betaling van wettige klante ”).

 1. Die gebruiker van die geverifieerde konsultant het 'n skriftelike eis vir die onbetaalde faktuurbedrag (i) by Stumari ingedien binne 'n periode van een en twintig (21) kalenderdag, wat begin op die dag onmiddellik na die wettige datum van die betaling van die wettige kliënt (sodanige periode, die "Verified Inhandigingstydperk vir konsultantgebruiker ”) en (ii) verskaf die feite en omstandighede van die pos in redelike besonderhede, met inbegrip van enige rasionaal wat deur die wettige kliënt verskaf is vir sy / haar versuim om sodanige betaling te doen en / of enige rasionaal wat die prokureur goed kan doen geloof spekuleer waarom die kliënt weier om betaling te doen (sulke eis, 'n "beperkte betalingswaarborgversoek"). Versuim om die beperkte betalingswaarborgversoek binne die voorleggingstydperk vir die gebruiker van die geverifieerde gebruiker van die konsultant in te dien, is die permanente afstanddoening van die konsultantgebruiker van sy of haar reg om die onbetaalde bedrag van enige persoon of entiteit, insluitend Stumari en die wettige kliënt, te ontvang. In die mate wat Stumari volgens sy uitsluitlike en absolute diskresie bepaal dat dit kommersieel redelik is om dit te doen, kan dit voortgaan met die invorderingspogings by die Legal Client en indien die suksesvolle gebruiker die Verified Consultant sy / haar gedeelte van die ingesamelde bedrag ontvang, minus enige redelike Stumari-onkoste-onkostes ingevolge 12.e hierbo.

 1. In die geval dat 'n gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant 'n beperkte betalingswaarborgversoek binne die indieningstydperk van die Gekontroleerde Gebruiker-eis indien, en sodanige versoek bevat die inligting in klousule 14.b. hierbo, sal Stumari te goeder trou poog om saam met die wettige kliënt en 'n geverifieerde konsultant-gebruiker te werk vir 'n periode van tot sewe (7) kalenderdae vanaf die datum van die versoek om beperkte betalingswaarborg (sodanige periode, die 'Betrokke verwante betwiste saak' Bemiddelingstydperk ”) om die aangeleentheid wat onderhewig is aan die versoek om beperkte betalingswaarborg (die“ Betaalverwante betwiste saak ”) op te los. In die geval dat die betaling-verwante betwiste saak suksesvol binne die betalingsverwante betwiste saak-bemiddelingstydperk opgelos word, sal elkeen van die wettige klante, 'n geverifieerde konsultant-gebruiker en, indien relevant, Stumari die ooreengekome stappe doen om die ooreengekome uitvoering uit te voer resolusie.

 1. In die geval dat die betaling-verwante betwiste saak onopgelos bly aan die einde van die betaling-verwante betwiste saak-bemiddelingstydperk, nie later nie as die sewende (7de) kalenderdag na die einde van die betaling-verwante betwiste saak-bemiddelingstydperk (die op die datum waarop sodanige vasstelling skriftelik aan die wettige kliënt en die geverifieerde gebruikerkonsultant, die “datum vir die bepaling van die betwiste bedrag vir betwiste bedrae”, gekommunikeer word, sal Stumari 'n beslissing maak volgens die uitsluitlike en absolute diskresie (die 'Stumari-dispuut-saakbesluit'), gebaseer op die inligting daarvoor wat deur die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant en, indien die Regsgeldige kliënt, verskaf is, of die aard en kwaliteit van die regsdienste wat gelewer word in verband met die verbandhoudende pos ooreenstem met die bedryfstandaarde, die bepalings van die verwante bod en hierdie bepalings en voorwaardes. Indien Stumari die betaling-verwante betwiste saak beslis ten gunste van die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant, sal Stumari die onbetaalde bedrag betaal aan die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant binne sewe (7) kalenderdae na die datum van die bepaling van die Betrokke Bedrag en die Gebruiker van die Gekonsuldeerde Konsultant word geag al sy of haar regte ten opsigte van die Betaalverwante Betwiste Sake aan Stumari toe te ken. Nieteenstaande enigiets hierin vermeld of anders gestel, mag die dollarbedrag wat kragtens hierdie Artikel 14 gesoek word, nie die bedrag oorskry wat aanvanklik tussen die Regte Kliënt en die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant gekontrakteer is met betrekking tot die pos nie, of 'n bedrag waarna in 'n ondertekende aanstellingsbrief of ander ooreengekom is skriftelike ooreenkoms tussen die partye, en sal in elk geval nooit meer as $ 5,000 in totaal wees oor alle onbetaalde fakture wat deur die Verified Consultant User aan die Legal Client gestuur is nie.

 1. Sou Stumari die betaling-verwante betwiste saak ten gunste van die wettige kliënt beslis, is die wettige kliënt nie meer verplig om die onbetaalde faktuurbedrag aan die gebruiker van die geverifieerde konsultant te betaal nie en word dit geag al sy of haar regte toe te ken met betrekking tot die Betaalverwante Betwiste Materie aan Stumari vanaf die datum van die bepaling van die Betrokke Bedrag vir Stumari. In so 'n geval sal die geverifieerde konsultantgebruiker (i) geag word afstand gedoen te hê van sy of haar regte om sodanige bedrae by die wettige kliënt te bekom, en (ii) die reg het om bindende arbitrasieverrigtinge in te stel ten opsigte van die onbetaalde bedrag teen Stumari wat gelykstaande is aan die verrigtinge uiteengesit in Artikel 21.d. hiervan (arbitrasie) deur Stumari skriftelik in kennis te stel van sy of haar uitoefening van sodanige reg binne tien (10) kalenderdae na die beëindiging van die datum van die bepaling van die geskil-bedrag vir geskil-bedrag (sodanige periode, die tydperk vir die verkiesingstydperk vir betaling van geskille vir arbitrasie) ). In die geval dat die geverifieerde konsultantgebruiker nie sy of haar reg uitoefen om arbitrasieverrigtinge tydens die verkiesingsperiode vir arbitrasie vir betaling van geskil te begin nie, sal dit geag word dat hy of sy permanent afstand gedoen het van sy of haar reg op betaling van die onbetaalde faktuurbedrag.

 1. Sou Stumari daarvan bewus word dat die kredietkaart, PayPal-rekening of ander goedgekeurde betaalmetode van 'n wettige kliënt nie meer geldig is nie, of sou Stumari daarvan bewus wees dat 'n wettige kliënt sonder geldige rede onwillig is of nie kan betaal nie vir die werk, of enige ander werk of onbetaalde faktuur op Stumari, sal Stumari die gebruiker / gebruikers van die Gekontroleerde konsultant / wettige kliënt in kennis stel van die moontlike probleem wat verband hou met betaling (hierna “die kennisgewing”). Die dienste wat deur die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant uitgevoer word voor die kennisgewing, is onderhewig aan die 'beperkte betalingswaarborg', hoewel die dienste wat deur die Gebruiker van die Gekontroleerde konsultant uitgevoer word na die kennisgewing nie onderhewig is aan die "Bepaalde waarborg vir betaling nie." As die gebruiker van die Verified Consultant 'n faktuur aan die wettige kliënt voorlê vir dienste wat na die kennisgewing uitgevoer word, sal Stumari steeds pogings aanwend om betaling vir die dienste wat deur die Verified Consultant User uitgevoer word, in te vorder.

 1. Wettige kliënt-geverifieerde konsultant-prosedures vir geskilbeslegting van gebruikers. In die geval dat 'n wettige kliënt 'n goeie geloofsoortuiging het dat die aard of kwaliteit van die regsdienste wat gelewer word deur 'n geverifieerde konsultantgebruiker in verband met die betrokke pos, nie strook met die bedryfstandaarde of die bepalings van die verwante bod of hierdie bepalings en Voorwaardes, of die bedrae gefaktureer vir die regsdienste wat deur sodanige konsultantgebruiker gelewer word, strook nie met sodanige bod nie (sodanige aangeleentheid, 'n "Diensteverwante betwiste saak"), word hy of sy toegelaat om die betaling van enige betwiste bedrae wat die onderwerp van sodanige aangeleentheid (die “Terugbetaalde bedrae”), onderworpe aan die volgende bepalings en voorwaardes (die “Voorwaardes vir terugbetaalde bedrag”):

 1. Binne tien (10) kalenderdae na die datum van die betrokke faktuur (sodanige periode, die “Legal Client Dispute Notice Period”), sal die Legal Client skriftelike kennisgewing aan Stumari gee, waarin die feite en omstandighede wat die basis vorm, in redelike besonderhede uiteengesit word van die diensteverwante betwiste saak (elk, 'n "kennisgewing met betrekking tot geskille oor dienste"). Die versuim om 'n diensverwante geskilkennisgewing binne die kennisgewingstydperk vir wettige klante in te dien, is die wettige kliënt se permanente afstanddoening van sy of haar reg om die terugbetaalde bedrae te betwis, welke bedrae gehef sal word op die lêer van die wettige kliënt. kredietkaart, PayPal-rekening of ander goedgekeurde betaalmetodes in ooreenstemming met Artikel 13.d. van hierdie gebruiksvoorwaardes.

 1. In die geval dat die wettige kliënt 'n diensverwante geskilkennisgewing indien binne die tydperk van die wettige kliënt oor geskil, en sodanige versoek bevat die inligting uiteengesit in klousule 15.a. hierbo, sal Stumari te goeder trou poog om saam met die wettige kliënt en 'n geverifieerde konsultant-gebruiker te werk vir 'n periode van tot vyftien (15) kalenderdae vanaf die datum van die kennisgewing oor diensteverwante geskille (sodanige periode, die 'Dienste-verwante geskil' Die bemiddelingsperiode van sake ”) om die diensteverwante betwiste saak op te los. In die geval dat die diensteverwante betwiste saak suksesvol binne die dienste-verwante betwiste saak-bemiddelingstydperk opgelos word, sal elkeen van die wettige klante, 'n geverifieerde konsultantgebruiker en, indien relevant, Stumari die ooreengekome stappe doen om die ooreengekome uitvoering uit te voer resolusie.

 1. In die geval dat die diensteverwante betwiste saak onopgelos bly aan die einde van die dienste-verwante betwiste saakbemiddelingstydperk, nie later nie as die veertiende (14de) kalenderdag na die einde van die dienste-verwante betwiste saakbemiddelingstydperk, Stumari sal 'n beslissing neem in sy uitsluitlike en absolute diskresie (die 'Stumari-dienste-verwante betwiste saak-beslissing'), en gebaseer op die inligting daartoe verskaf deur die wettige kliënt en 'n geverifieerde konsultant-gebruiker, of die aard en kwaliteit van die regsdienste gelewer in verband met die baan wat die onderwerp is van die diensteverwante betwiste saak, strook met die bedryfstandaarde, die bepalings van die verbandhoudende bod en hierdie bepalings en voorwaardes. Sou Stumari die diensteverwante betwiste saak ten gunste van die geverifieerde konsultant-gebruiker beslis, is die wettige kliënt verplig om die bedrae wat teruggehou word aan die konsultant te betaal binne die sewe (7) kalenderdagperiode na die datum waarop sodanige konsultantgebruiker betaal is Wettige klante word skriftelik in kennis gestel van die Stumari Services-verwante betwiste saakbesluit (die “Stumari Services-Related Beswaar oor die beslissing oor betwiste sake”). In die geval dat die wettige kliënt versuim om die tydige betaling te doen, sal Stumari die bedrae van die terugbetaalde betaling aan die gebruiker van die Gekontroleerde konsultant oorbetaal, wat sy of haar regte op die terugbetaling van sodanige bedrae aan Stumari sal toeken, wat na eie goeddunke betaling kan verwerk ingevolge na Artikel 13.d en / of kies om sy regte en remedies teen die Regskliënt na te streef.

 1. Sou Stumari die dienste-verwante betwiste saak ten gunste van die wettige kliënt beslis, is die wettige kliënt nie meer verplig om die terugbetaalde bedrae aan die gebruiker van die geverifieerde konsultant te betaal nie, en word dit geag al sy of haar regte toe te ken met betrekking tot die diensteverwante betwiste saak aan Stumari. In so 'n geval sal die geverifieerde konsultantgebruiker (i) geag word afstand gedoen te hê van sy of haar regte om sodanige bedrae by die wettige kliënt te eis, en (ii) die reg het om bindende arbitrasieverrigtinge te begin ten opsigte van die terugbetaalde bedrae teen Stumari wat gelykstaande is aan die verrigtinge uiteengesit in Artikel 21.d. hiervan (arbitrasie) deur Stumari skriftelik in kennis te stel van sy of haar uitoefening van sodanige reg binne tien (10) kalenderdae na die datum van die kennisgewing oor die beslissing oor dienste-verwante betwiste aangeleenthede (sodanige periode, die “Diensverwante arbitrasieverkiesingstydperk” "). In die geval dat die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant nie sy of haar reg uitoefen om arbitrasieverrigtinge tydens die verkiesingsperiode vir diensteverwante Arbitrasie in te stel nie, sal dit geag word dat hy of sy permanent afstand gedoen het van sy of haar reg op betaling van die Terugbetaalde Bedrae .

In die geval dat die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant en die Regskliënt albei die regte in Artikel 14 en Afdeling 15 betyds benut het, sal die prosedures in Artikel 15 voorrang geniet bo die verrigtinge wat in Artikel 14 uiteengesit word en die Geverifieerde Gebruiker Konsultant stem in om permanent afstand te doen van sy of haar reg om sy of haar regte uiteengesit soos uiteengesit in Artikel 13 met betrekking tot die feite en omstandighede onderliggend aan die Betaalverwante Betwiste Sake.Die prosedures wat in hierdie Afdeling 15 uiteengesit word, word hierin verwys as die “Alternatiewe prosedures vir geskilbeslegting”.

 1. Aanspreeklikheid verklaring. Ons lewer ons diens soos dit is, en ons lewer geen beloftes of waarborge oor hierdie diens nie. Lees asseblief hierdie gedeelte sorgvuldig; jy moet verstaan ​​wat om te verwag.

 1. Stumari bied die webwerf en die diens soos dit is, sonder enige waarborg. Sonder om die voorafgaande te beperk, ontken Stumari uitdruklik alle waarborge, hetsy uitdruklik, stilswyend of statutêr, met betrekking tot die webwerf en die diens, met inbegrip van, sonder beperking, enige waarborg van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, titel, sekuriteit, akkuraatheid en nie-oortreding.

 1. Spesifiek stel Stumari geen waarborg of waarborg dat die inligting wat ons verskaf of wat deur die Diens verskaf word, akkuraat, betroubaar of korrek is nie; dat die diens aan u vereistes sal voldoen; dat die diens op enige spesifieke tyd of plek beskikbaar sal wees, dat die diens ononderbroke sal funksioneer of veilig is; dat enige gebreke of foute reggestel sal word; of dat die diens vry is van virusse of ander skadelike komponente. U aanvaar volle verantwoordelikheid en die risiko van verlies as gevolg van u gebruik van inligting, inhoud of ander materiaal verkry deur die Diens. Sommige jurisdiksies beperk of laat dit nie toe dat die waarborg vrywaring is nie; hierdie bepaling is moontlik nie op u van toepassing nie.

 1. Beperking van aanspreeklikheid. Ons is nie aanspreeklik vir skade of verliese wat voortspruit uit u gebruik van die diens of wat voortspruit uit hierdie ooreenkoms nie. Lees asseblief hierdie gedeelte sorgvuldig; dit beperk ons ​​verpligtinge teenoor u.

 1. In die mate wat die toepaslike wetgewing toelaat, sal Stumari in geen geval teenoor u aanspreeklik wees vir verlies aan winste, gebruik of gegewens, of vir enige toevallige, indirekte, spesiale, gevolglike of voorbeeldige skade, hoe ook al voortspruit uit (i) ) die gebruik, openbaarmaking of vertoon van u gebruiker-gegenereerde inhoud; (ii) u gebruik of onvermoë om die Diens te gebruik; (iii) die diens in die algemeen of die sagteware of stelsels wat die diens beskikbaar stel; of (iv) enige ander interaksie met Stumari of enige ander gebruiker van die diens, hetsy gebaseer op waarborg, kontrak, onregmatigheid (insluitend nalatigheid) of enige ander regsteorie, en of Stumari in kennis gestel is van die moontlikheid van sodanige skade, al dan nie; en selfs al word gevind dat 'n regsmiddel soos uiteengesit in hierdie ooreenkoms die wesenlike doel misluk het. Stumari is nie aanspreeklik vir enige mislukking of vertraging weens sake buite ons redelike beheer nie. Sommige jurisdiksies beperk of laat geen vrywaring van aanspreeklikheid toe nie, so hierdie bepaling is moontlik nie op u van toepassing nie.

 1. Derde party begunstigdes. Konsultantgebruikers is bestemde begunstigdes van derdepartye van hierdie afdeling van die gebruiksvoorwaardes. Enige wettige inligting wat op die Diens verskaf word, is slegs vir inligtingsdoeleindes. Stumari en enige skepper van gebruiker-gegenereerde inhoud wat wettige inligting bevat, maak alle waarborge vry, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, statutêr of andersins, met inbegrip van, maar nie beperk nie tot die implisiete waarborge van verhandelbaarheid, nie-inbreuk op die regte van derde partye en geskiktheid vir 'n spesifieke doel , ten volle toegelaat deur die wet. In geen geval sal Stumari of 'n konsultantgebruiker aanspreeklik gehou word vir enige skade (insluitend, sonder beperking, toevallige en gevolglike skade, persoonlike besering / onregmatige dood, verlore winste, of skade as gevolg van verlore gegewens of onderbreking van die besigheid) wat voortspruit uit die gebruik van of onvermoë om die diens of die gebruiker-gegenereerde inhoud te gebruik, ongeag of dit gebaseer is op waarborg, kontrak, skending, of enige ander regsteorie, en of Stumari of bydraers van gebruikersgegenereerde inhoud ingelig word oor die moontlikheid van sodanige skade. Nóg Stumari nóg bydraers van gebruikersgenereerde inhoud is aanspreeklik vir enige persoonlike besering, insluitend die dood, wat veroorsaak word deur u gebruik of die misbruik van die diens of die gebruiker-gegenereerde inhoud.

 1. Vrystelling en vrywaring.

 1. U stem in om Stumari skadeloos te stel en te hou van en teen alle eise en uitgawes, insluitende prokureursgelde, voortspruitend uit u gebruik van die webwerf en die diens, insluitend maar nie beperk tot u oortreding van hierdie ooreenkoms nie.

 1. As u 'n geskil met een of meer gebruikers het, stel u Stumari vry van eise, eise en skadevergoeding (werklik en gevolglik) van alle aard en wese, bekend en onbekend, wat voortspruit uit of op enige manier verbonde aan sulke geskille. As u 'n inwoner in Kalifornië is, gee u afstand van die Civil Code §1542 in Kalifornië, wat lui: ''n Algemene vrylating is nie van toepassing op eise wat die skuldeiser nie weet of vermoed dat hy ten gunste van die vrylating bestaan ​​nie, wat wat deur hom geken is, moes sy skikking met die skuldenaar wesenlik beïnvloed het. ”

 1. Wysiging van gebruiksvoorwaardes. Stumari kan hierdie Ooreenkoms van tyd tot tyd, volgens die diskresie van Stumari, wysig. Ons sal kennisgewing aan gebruikers gee van wesenlike veranderinge aan hierdie ooreenkoms (i) deur 'n kennisgewing te stuur na die primêre e-posadres wat in u rekening gespesifiseer is, wat onmiddellik in werking sal tree sodra ons hierdie e-pos stuur, en / of (ii) via ons webwerf minstens 30 dae voordat die verandering in werking tree deur 'n kennisgewing op ons tuisblad te plaas. Nie-wesenlike wysigings aan hierdie ooreenkoms sal onmiddellik van krag word. Ons moedig besoekers aan om gereeld hierdie bladsy na te gaan vir enige veranderinge aan hierdie ooreenkoms. U voortgesette gebruik van die Diens na die effektiewe datum van 'n hersiene weergawe van hierdie Ooreenkoms, is u aanvaarding van die bepalings daarvan.

 1. allerlei. Hierdie ooreenkoms word beheer deur die Kaliforniese wetgewing. U en u alleen is verantwoordelik vir die verpligtinge wat u onder hierdie kontrak toestem. As ons betrokke is by 'n samesmelting of gekoop word, kan ons hierdie ooreenkoms oordra, solank u regte beskerm word. U mag slegs tot hierdie bepalings instem as u in staat is om 'n bindende kontrak te vorm. Hierdie bepalings, insluitend ons privaatheidsbeleid, is die volledige ooreenkoms tussen ons en geen ander bepalings is van toepassing nie.

 1. Beheerreg. Behalwe in die mate waarin toepaslike wetgewing anders bepaal, word hierdie ooreenkoms tussen u en Stumari en enige toegang tot of gebruik van die webwerf of die diens deur die federale wette van die Verenigde State van Amerika en die wette van die staat Kalifornië beheer, sonder inagneming van botsing van wetlike bepalings. U en Stumari stem in om onderdanig te wees aan die eksklusiewe jurisdiksie en plek van die howe in die stad en distrik San Francisco, Kalifornië, behalwe soos hieronder in hierdie ooreenkoms uiteengesit.

 1. Skeiding. As enige deel van hierdie ooreenkoms ongeldig of onafdwingbaar gehou word, sal daardie gedeelte van die ooreenkoms vertolk word om die partye se oorspronklike bedoeling te weerspieël. Die oorblywende gedeeltes sal in volle krag en effek bly. Enige versuim van Stumari om enige bepaling van hierdie ooreenkoms af te dwing, sal nie beskou word as 'n kwytskelding van ons reg om sodanige bepaling af te dwing nie. Ons regte ingevolge hierdie ooreenkoms sal enige beëindiging van hierdie ooreenkoms oorleef.

 1. Beperking van die termyn van aksie. U stem saam dat enige oorsaak van aksie wat verband hou met of voortspruit uit u verhouding met Stumari, binne EEN jaar moet begin nadat die oorsaak van die saak toegeval het. Andersins word sodanige saakoorsaak permanent verbied.

 1. Arbitrasie. As daar 'n dispuut tussen u en Stumari ontstaan, wil ons u voorsien van 'n neutrale en koste-effektiewe manier om die geskil vinnig op te los. Dus, vir enige eis (behalwe vir eise vir onbevoegde of billike regshulp of eise rakende intellektuele eiendomsregte) ingevolge hierdie Ooreenkoms, kan een van die partye kies om enige dispuut wat kragtens hierdie Ooreenkoms ontstaan, op te los deur bindende arbitrasie sonder voorkoms. Die party wat arbitrasie verkies, moet dit inisieer deur 'n gevestigde verskaffer van alternatiewe geskilbeslegting (“ADR”) wat onderling deur die partye ooreengekom is. Die ADR-aanbieder en die partye moet aan die volgende reëls voldoen: (a) die arbitrasie sal geskied, op die opsie van die party wat verligting vra, telefonies, aanlyn of uitsluitlik op skriftelike voorleggings gebaseer is; (b) die arbitrasie sal geen persoonlike verskyning deur die partye of getuies behels nie, tensy anders deur die partye ooreengekom; en (c) kan enige uitspraak oor die toekenning wat deur die arbiter uitgereik is, in 'n bevoegde hof opgeneem word.

 1. Nie-Assignability. Stumari kan hierdie Gebruiksvoorwaardes en / of die Stumari-privaatheidsbeleid, geheel of gedeeltelik, toewys of delegeer aan enige persoon of entiteit te eniger tyd met of sonder u toestemming. U mag geen regte of verpligtinge kragtens die Gebruiksvoorwaardes of Privaatheidsbeleid toewys of delegeer sonder vooraf skriftelike toestemming van Stumari nie, en enige ongemagtigde opdrag en delegering deur u is nietig.

 1. Afdelingsopskrifte en opsommings wat nie bindend is nie. Gedurende hierdie ooreenkoms bevat elke afdeling titels en kort opsommings van die volgende bepalings en voorwaardes. Hierdie deeltitels en kort opsommings is nie wetlik bindend nie.

 1. Volledige ooreenkoms. Hierdie gebruiksvoorwaardes, tesame met die privaatheidsbeleid op https://www.Stumari.com/privacypolicy, verteenwoordig die volledige en eksklusiewe verklaring van die ooreenkoms tussen u en Stumari. Hierdie ooreenkoms vervang enige voorstel of voorafgaande ooreenkoms mondeling of skriftelik, en enige ander kommunikasie tussen u en Stumari met betrekking tot die onderwerp van hierdie ooreenkoms. Hierdie ooreenkoms mag slegs gewysig word deur 'n skriftelike wysiging onderteken deur 'n gemagtigde Stumari-uitvoerende beampte, of deur die plasing deur Stumari van 'n hersiene weergawe.

 1. Magtiging om te kontrakteer. U verklaar en waarborg dat as u 'n individu is, u wettig is om 'n bindende kontrak te vorm; of dat as u namens 'n entiteit registreer, dat u gemagtig is om hierdie gebruiksvoorwaardes aan te gaan en dit te bind en vir die diens te registreer.

U erken dat u hierdie gebruiksvoorwaardes gelees het, die gebruiksvoorwaardes verstaan ​​en gebind sal wees deur hierdie bepalings en voorwaardes.

Stumari, LLC. Gebruiksvoorwaardes

Vanaf 11 Julie 2018

Gebruiksvoorwaardes Opsomming

Vir u gemak bied Stumari hierdie opsomming van ons gebruiksvoorwaardes in 'n nie-bindende opsommingsformaat, sowel as die volledige wetlik bindende gebruiksvoorwaardes onmiddellik na hierdie opsomming van die gebruiksvoorwaardes. U moet asseblief verstaan ​​dat dit nie 'n volledige oorsig is van die Stumari-gebruiksvoorwaardes nie; dit is 'n voorskou van belangrike gebruikersregte en verantwoordelikhede. Lees die volledige gebruiksvoorwaardes-dokument sorgvuldig. Neem ook kennis dat u toegang tot of gebruik maak van enige deel van hierdie Stumari-webwerf, u toestem om gebind te word deur ons volledige gebruiksvoorwaardes soos uiteengesit onmiddellik na die opsomming van die gebruiksvoorwaardes. As u nie saamstem met al die bepalings en voorwaardes van ons volledige gebruiksvoorwaardes nie, mag u nie toegang tot die Stumari-webwerf verkry of van ons dienste gebruik maak nie.

 • Stumari bied 'n platform vir samewerking en kommunikasie tussen regspersoneel ('Konsultantgebruikers') en gebruikers wat regshulp benodig ('Regskliënte'). Stumari is nie 'n prokureursfirma, 'n verwysingsdiens vir prokureurs of 'n diensagentskap nie en waarborg nie resultate nie. Gebruik Stumari verantwoordelik en lees asseblief meer oor ons diens in Afdeling 2 hieronder.

 • U is verantwoordelik vir die beveiliging van u rekening en vir alle aktiwiteite wat onder u rekening plaasvind. Lees meer oor gebruikersverantwoordelikhede in Afdeling 3 hieronder.

 • Sekere gedrag, soos die gebruik van die diens vir onwettige aktiwiteite, is nie toegelaat op Stumari nie. Lees meer oor gebruikers se gedrag in Afdeling 4 hieronder.

 • Sekere inhoud, soos dreigende poste of inhoud wat die regte van 'n ander party se intellektuele eiendomsregte skend, is nie op Stumari toegelaat nie. Stumari het die reg om gebruiker-gegenereerde inhoud te verwyder wat ons beleid oortree. Lees asseblief meer oor die gebruiker-gegenereerde inhoud in Afdeling 5 hieronder.

 • Sekere spesiale bepalings geld vir die konsultantgebruikers van Stumari. Byvoorbeeld:
 • Konsultantgebruikers is nie die werknemers of agent van Stumari nie.
 • Geen prokureur-kliënt-verhouding word met Stumari gevorm nie, en geen vertroulikheidsplig ontstaan ​​deur die gebruik van die Stumari-webwerf nie, insluitend poste van poste.
 • 'N Prokureur-kliënt-verhouding kan gevorm word deur die gebruik van die diens tussen wettige klante en konsultantgebruikers.
 • Konsultantgebruikers is alleen verantwoordelik om toe te sien dat enige inligting, versoeke of advertensies wat hulle op die Stumari-webwerf plaas, voldoen aan alle toepaslike wette en reëls vir professionele gedrag.
 • Stumari gee geen waarborg vir die wettige vermoë, bevoegdheid of kwaliteit van die konsultantgebruikers wat op ons webwerf gelys is nie

 • Konsultantgebruikers is vry om 'n profiel op Stumari se webwerf te skep en in stand te hou. Terwyl Stumari kommersieel redelike pogings aanwend om die lisensie van 'n konsultantgebruiker vir die beoefening van die reg te bevestig, maak Stumari geen voorstellings oor die agtergrond of kwalifikasies van 'n konsultantgebruiker nie.
 • 'N Konsultantgebruiker kan 'n' geverifieerde konsultantgebruiker 'word deur aan Stumari 'n bykomende verifiëring te gee dat hy of sy 'n aktiewe, gelisensieerde prokureur is en die reg het om die regte te beoefen. Geverifieerde konsultant Gebruikers kan ook 'n fooi betaal vir toegang tot bykomende Stumari-dienste en praktykbestuursinstrumente. Stumari onderskryf en adviseer nie konsultantgebruikers nie en dit is die verantwoordelikheid van die wettige kliënt om voorsorgmaatreëls te tref voordat hy 'n konsultantgebruiker vir wettige werk aanstel.
 • Daar is geen koste vir regskliënte om 'n werksversoek op Stumari te plaas of enige van Stumari se aanlyn gereedskap of dokumente te gebruik nie. 'N Dienste- of verwerkingsfooi (bv. Kredietkaartfooi) kan van toepassing wees op fakture wat deur Stumari betaal word.

Lees meer oor konsultantgebruikers in Afdeling 6 hieronder.

 • Stumari voldoen aan die bepalings van die veiligheidshawe van die Digital Millennium Copyright Act. As u van mening is dat materiaal wat Stumari bevat of daaraan gekoppel is, u kopiereg skend, word u aangemoedig om Stumari in kennis te stel in ooreenstemming met die Digital Millennium Copyright Act-beleid van Stumari. Lees meer oor Stumari se DMCA-beleid in Afdeling 8 hieronder.
 • Stumari kan u e-pos stuur as deel van sy diens. U kan intekening op e-poskommunikasie weier. Lees meer oor e-poskommunikasie in Afdeling 10 hieronder.
 • Stumari kan hierdie bepalings te eniger tyd verander. Stumari sal u egter in kennis stel van wesenlike veranderinge aan die voorwaardes deur 'n kennisgewing op sy tuisblad te plaas en / of 'n e-pos te stuur na die e-posadres wat u by registrasie aan Stumari verskaf het. Lees meer oor die wysiging van hierdie gebruiksvoorwaardes in Afdeling 17 hieronder.
 • Raadpleeg Stumari se privaatheidsbeleid vir meer inligting oor gebruikersregte op Stumari.

Raadpleeg die volledige Voorwaardes vir meer inligting.

Dankie dat u Stumari gekies het as die platform vir u regservaring. Die volgende gebruiksvoorwaardes geld vir alle gebruik van die diens via die webwerf wat op https://www.Stumari.co en alle inhoud, dienste en produkte beskikbaar op of via die webwerf beskikbaar is. Ons verstaan ​​dat die lees van die bepalings vir gebruiksvoorwaardes 'n taak is, maar lees hierdie ooreenkoms aandagtig voordat u die Stumari-webwerf gebruik. Dit bespreek die aard van Stumari se diens; die reëls wat Stumari verwag dat gebruikers op ons webwerf en sy diens moet volg; die verhouding tussen Stumari, ons gebruikers en ons konsultantgebruikers; en die wetlike besonderhede wat hierdie reëls en verhoudings beheer. Omdat dit so 'n belangrike kontrak tussen ons en u, ons gebruikers, is, het ons probeer om dit so duidelik en gebruikersvriendelik moontlik te maak.

Deur toegang tot of gebruik van enige deel van die webwerf, stem u in om gebind te word deur die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms. As u nie saamstem met al die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms nie, mag u nie toegang tot die webwerf verkry of van ons dienste gebruik maak nie. Die webwerf is slegs beskikbaar vir individue wat ten minste 18 jaar oud is.

______________________________________________________________________

Stumari Gebruiksvoorwaardes

Definisies. Die volgende terme word in hierdie gebruiksvoorwaardes gebruik en het spesifieke betekenisse. U moet weet wat elkeen van die terme beteken.

 1. Die term “Diens” verwys na die dienste wat Stumari lewer, insluitend sonder beperking toegang tot Stumari se aanlyngemeenskap; kommunikasie-instrumente; dokumentbestuur en bergingsoplossings; en betalingsdienste. Stumari lewer nie 'n verwysingsdiens vir prokureurs nie en dien ook nie as 'n werkverskaffingsagentskap nie. Ons bied 'n lokaal vir ons gebruikers om inligting te ontmoet en uit te ruil met ons konsultantgebruikers.
 2. Die term “ooreenkoms” (waarna hierna verwys kan word as hierdie “gebruiksvoorwaardes”), gesamentlik, verwys na al die bepalings, voorwaardes en kennisgewings wat in hierdie dokument vervat is of waarna verwys word.
 3. Die 'Webwerf' verwys na Stumari se webwerf op https://www.Stumari.com, alle subbladsye en subdomeine, en alle inhoud, dienste en produkte wat beskikbaar is op of via die webwerf.
 4. “Stumari,” “Ons,” en “ons” verwys na Stumari, Inc., asook ons ​​filiale, direkteure, filiale, beamptes en werknemers. Konsultantgebruikers is nie deel van Stumari nie.
 5. 'Die gebruiker', 'u' en 'u' verwys na die persoon, onderneming of organisasie wat die webwerf en / of die diens besoek of gebruik. 'N Gebruiker kan 'n wettige kliënt wees, 'n konsultantgebruiker, albei of nie.
 6. 'Konsultantgebruikers' verwys na geregistreerde konsultantgebruikers in die regsgebied wat met die Diens kan kommunikeer met kontrakterings- of konsultasiewerk aan regskliënte of mede-konsultantgebruikers. Konsultantgebruikers is nie die werknemers of agent van Stumari nie. Raadpleeg afdeling 6 van hierdie ooreenkoms vir meer inligting oor konsultantgebruikers.
 7. “Regskliënte” verwys na 1) Gebruikers wat versoeke indien vir voorstelle van konsultantgebruikers vir die voorsiening van regsdienste teen 'n fooi (“Jobs”); en 2) Gebruikers wat met konsultantgebruikers kontrakteer vir addisionele werk, wat vir die doeleindes van artikel 7 hieronder permanente indiensneming kan insluit, buiten die aanvanklike werk wat die konsultant User-Legal Client Client-verhouding tot stand gebring het. Konsultantgebruikers kan voorstelle (“bod”) indien vir sodanige poste en kan ook bepalings van die verhouding met die wettige kliënt opstel deur middel van 'n ondertekende aanstellingsbrief of 'n ander skriftelike ooreenkoms. Raadpleeg Afdeling 6 (b) vir meer inligting oor werkgeleenthede, bod en regskliënte
 8. 'Inhoud' verwys na inhoud wat op die webwerf verskyn of vertoon word, insluitend teks, dokumente, inligting, inligting, artikels, opinies, prente, foto's, grafika, sagteware, toepassings, video-opnames, klankopnames, klanke, ontwerpe, funksies, en ander materiaal wat op die webwerf beskikbaar is. Inhoud bevat, sonder beperking, gebruikersgegenereerde inhoud, wat deur enige Stumari-gebruiker (wettige kliënt of konsultantgebruiker) ingedien kan word.

 1. Oor die Stumari Diens.

Die Stumari-diens is 'n platform vir samewerking en kommunikasie tussen regspersoneel en diegene wat regshulp soek. Die Stumari-diens bied toegang tot Stumari se virtuele gemeenskap van professionele konsultantgebruikers; maklike samewerking deur Stumari se kommunikasiebestuurinstrumente; dokumentbestuur en -berging; en eenvoudige, veilige betaal- en faktuurinstrumente.

 1. Stumari is nie 'n prokureursfirma nie. Stumari bied geen regsverteenwoordiging aan nie. Stumari bied geen regsadvies, regsmenings, aanbevelings, verwysings of berading aan nie. Konsultantgebruikers is nie die werknemers of agent van Stumari nie. Stumari is nie betrokke by ooreenkomste tussen gebruikers of by die verteenwoordiging van gebruikers nie. Stumari mag op geen stadium aanspreeklik gehou word vir die optrede of versuim van enige konsultantgebruiker wat konsultasiedienste vir u doen nie.

 1. Stumari is nie 'n verwysingsdiens vir prokureurs of agentskappe vir indiensneming nie. Stumari is nie 'n verwysingsdiens vir 'n prokureur of 'n werksagentskap nie. Stumari kies of ondersteun nie 'n individuele konsultantgebruiker om 'n wettige kliënt te bedien nie. Terwyl Stumari kommersieel redelike pogings aanwend om te bevestig dat geregistreerde konsultantgebruikers gelisensieerde prokureurs is, maak ons ​​geen waarborge, waarborge of vertoë ten opsigte van die wettige vermoë, bevoegdheid, kwaliteit of kwalifikasies van enige konsultantgebruiker nie. Stumari waarborg of waarborg nie dat konsultantgebruikers deur professionele aanspreeklikheidsversekering gedek word nie. Stumari moedig wettige klante aan om enige konsultantgebruiker te ondersoek voordat hulle professionele advies aanvaar.

 1. Stumari is nie verantwoordelik vir enige van sy gebruikers nie. Stumari bied eenvoudig 'n platform waarop diegene wat regshulp soek, met regspersone kan kommunikeer en onderhandel. Stumari onderskryf geen van sy konsultantgebruikers nie en sanksioneer nie verklarings wat konsultantgebruikers op die platform maak nie. Stumari lewer geen vertoë oor die kwalifikasies van regsverskaffers van nie-prokureurs nie.

 1. Stumari waarborg geen resultate nie. Wettige kliënte kan van tyd tot tyd resensies van konsultantgebruikers indien; hierdie beoordelings vorm nie 'n waarborg, waarborg of voorspelling rakende die uitkoms van enige toekomstige regsaangeleentheid nie. Stumari sal geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid van enige aard hê vir enige gebruiker-gegenereerde inhoud of regsadvies wat u op of deur die webwerf ervaar nie, en enige gebruik of afhanklikheid van gebruiker-gegenereerde inhoud of regsadvies is uitsluitlik op eie risiko.

 1. Die gebruik van Stumari skep nie 'n verhouding tussen prokureurs en klante met Stumari nie. Stumari bied geen regsadvies of dienste aan nie. Enige gebruik van die Stumari-diens is nie bedoel om 'n verhouding tussen 'n prokureur en kliënt te skep nie. Enige kommunikasie via Stumari mag nie vertroulik gehou word nie. Stumari is nie aanspreeklik vir die optrede of versuim van enige konsultantgebruiker wat konsultasiedienste vir u doen nie.

 1. Gebruiker verantwoordelikhede. U en u alleen is verantwoordelik vir u rekening en alles wat gebeur terwyl u by u rekening aangemeld is of dit gebruik. U sekuriteit is u verantwoordelikheid.

 1. Gebruikersrekening sekuriteit. As u by die diens aanmeld, sal u 'n persoonlike rekening skep wat 'n unieke gebruikersnaam en 'n wagwoord bevat om toegang tot die diens te verkry en om boodskappe van Stumari te ontvang. U is verantwoordelik vir die instandhouding van die sekuriteit van u rekening, en u is ten volle verantwoordelik vir alle aktiwiteite wat onder die rekening plaasvind en enige ander aksies wat in verband met die rekening gedoen word. U stem in om Stumari onmiddellik in kennis te stel van enige ongemagtigde gebruik van rekeninge of enige ander sekuriteitsbreuke. Ons is nie verantwoordelik vir enige aanspreeklikhede, verliese of skade wat voortspruit uit die ongemagtigde gebruik van u rekenaar, mobiele toestel, of ander rekenaartoerusting en / of rekening nie. '

 1. Verhouding met konsultantgebruikers. Aangesien ons nie die geskiktheid van enige van ons konsultantgebruikers vir u spesifieke behoeftes kan waarborg nie, moedig ons wettige kliënte aan om enige konsultantgebruiker te ondersoek voordat hulle professionele advies aanvaar. Regskliënte kan ook 'n skriftelike ooreenkoms met betrekking tot regsverpligtinge aanvra waarin die bepalings, omvang, beperkings en voorwaardes van die voorstelling gespesifiseer word.

 1. Geen afhanklikheid van gebruikersgenereerde inhoud nie. Gebruiker-gegenereerde inhoud wat op die webwerf geplaas word, soos blogplasings, word slegs vir inligtingsdoeleindes voorsien, sonder die versekering dat die gebruiker-gegenereerde inhoud waar, korrek of akkuraat is. Gebruiker-gegenereerde inhoud is nie 'n plaasvervanger vir professionele regsadvies of 'n versoek om regsadvies oor spesifieke feite aan te bied nie. U mag nie regsadvies inwin of uitstel nie, of professionele regsadvies in ag neem wat gebaseer is op gebruikersgegenereerde inhoud nie. Vertraging met die verkryging van sodanige regsadvies kan lei tot afstanddoening van eise wat u mag hê, afhangende van die toepaslike wetsbepaling. Gebruikergegenereerde inhoud word nie deur enige staat of nasionale advokaatvereniging gereguleer nie.

 1. Nakoming van wette. U verklaar en waarborg dat: (i) u die outoriteit het om, en wettig van u bevoegdheid is, uself te bind tot hierdie ooreenkoms; (ii) u gebruik van die diens slegs sal wees vir doeleindes wat deur hierdie ooreenkoms toegelaat word; (iii) u gebruik van die Diens nie die intellektuele eiendomsregte van 'n derde party inbreuk maak of dit onbehoorlik maak nie; en (iv) u gebruik van die diens sal voldoen aan alle plaaslike, staats- en federale wette, reëls en regulasies, en met alle ander Stumari-beleide.

 1. Gebruik en voer beperkings. U mag die diens gebruik solank u 'n paar basiese reëls volg. Die volgende gebruiksbeperkings en gedragsbeperkings is die basiese reëls wat ons van gebruikers verwag om tydens die gebruik van die diens te volg. Ons is nie verantwoordelik vir die inhoud wat ons gebruikers plaas nie, en ons het die reg om rekeninge te sluit indien nodig.
 2. Verbode inhoud. U stem saam dat u onder geen omstandighede enige inhoud (insluitend sagteware, teks, beelde of ander inligting) daarheen sal oordra nie
 3. is onwettig of bevorder onwettige aktiwiteit
 4. laster, teister, misbruik, dreig of aanstoot geweld teen enige individu of groep

iii. is pornografies, diskriminerend, of andersins viktimiseer of intimideer 'n individu of groep op grond van godsdiens, geslag, seksuele oriëntasie, ras, etnisiteit, ouderdom of gestremdheid

 1. strooipos is, masjien- of lukraak gegenereer word, bestaan ​​uit ongemagtigde of ongevraagde advertensies, kettingbriewe, enige ander vorm van ongemagtigde versoeke, of enige vorm van lotery of dobbelary;
 2. bevat of installeer enige virusse, wurms, malware, Trojaanse perde of ander inhoud wat ontwerp of bedoel is om die werking van enige sagteware, hardeware, of telekommunikasie-toerusting te ontwrig, beskadig of te beperk, of om ongemagtigde toegang tot enige data of ander inligting van enige derde party;
 3. inbreuk maak op enige eiendomsreg van enige party, insluitend patent, handelsmerk, handelsgeheim, outeursreg, publisiteitsreg of ander regte

vii. verpersoonlik enige persoon of entiteit, insluitend enige van ons werknemers of verteenwoordigers; of

viii. is inbreuk op die privaatheid van enige derde party.

 1. Gebruikers moet ouer as 18 wees. U gee voor dat u ouer is as 18 jaar. Stumari rig nie ons inhoud op kinders of tieners onder 18 nie, en ons laat geen gebruikers onder 18 toe op ons diens nie. As ons kennis dra van enige gebruiker onder die ouderdom van 18, sal ons die gebruiker se rekening onmiddellik beëindig.

 1. Geen aanspreeklikheid vir gebruikersinteraksies nie; Stumari kan interaksies monitor. Enige aanspreeklikheid, verlies of skade wat ontstaan ​​as gevolg van enige gebruiker-interaksie, insluitend, sonder beperking, posplasings, wat u lewer of ontvang deur u gebruik van die diens, is uitsluitlik u verantwoordelikheid. Na goeddunke mag ons, of tegnologie wat ons gebruik, u algemene interaksies met die diens monitor en / of aanteken, hoewel nie die besonderhede van u wettige interaksies nie.

 1. Reg om rekeninge te beëindig. Ons het die reg (alhoewel nie die verpligting nie) om na eie goeddunke te bepaal of enige gedrag van die Gebruiker toepaslik is en nie aan hierdie Gebruiksvoorwaardes voldoen nie, of om toegang tot en gebruik van die Diens aan enige Gebruiker vir enige gebruiker te beëindig of te weier rede, met of sonder vooraf kennisgewing.

 1. Gebruikergegenereerde inhoud. U besit u inhoud, maar u laat ons sekere regte daarop toe, sodat ons die inhoud wat u plaas, kan vertoon en deel. Ons het die reg om inhoud te verwyder as ons dit nodig het.

 1. Verantwoordelikheid vir gebruikersgenereerde inhoud. U mag inhoud skep, geskrewe of andersins, terwyl u die diens gebruik ("Gebruiker-gegenereerde inhoud"). U is alleen verantwoordelik vir die inhoud van, en enige skade wat spruit uit enige gebruiker-gegenereerde inhoud wat u via die Diens plaas, oplaai, skakel of anders beskikbaar stel, ongeag die vorm van die inhoud. Enige aanspreeklikheid, verlies of skade wat ontstaan ​​as gevolg van die gebruik van enige gebruiker-gegenereerde inhoud wat u beskikbaar stel of toegang verkry deur u gebruik van die diens, is uitsluitlik u verantwoordelikheid. Ons is nie verantwoordelik vir enige publieke vertoning of misbruik van u gebruiker-gegenereerde inhoud nie.

 1. Reg op pos. U verklaar en waarborg dat u die reg het om alle gebruiker-gegenereerde inhoud wat u indien, te plaas. Spesifiek, waarborg u dat u alle lisensies van derdepartye rakende gebruiker-gegenereerde inhoud volledig nagekom het, en dat u alle nodige stappe gedoen het om die vereiste voorwaardes aan die eindgebruikers deur te gee.

 1. Stumari kan die inhoud verander of verwyder. Ons het die reg (alhoewel nie die verpligting nie) om na eie goeddunke te bepaal of enige gebruiker-gegenereerde inhoud toepaslik is en aan hierdie gebruiksvoorwaardes voldoen, of om enige gebruiker-gegenereerde inhoud te weier of te verwyder wat na ons redelike mening , oortree enige Stumari-beleid of is op enige manier skadelik, onvanpas of aanstootlik. Stumari behou verder die reg voor om opmaak en bewerkings te maak en die manier waarop enige gebruiker-gegenereerde inhoud op die webwerf vertoon word, te verander.

 1. Eienaarskap van gebruikersgenereerde inhoud. Behalwe vir inhoud wat van Stumari afkomstig is, eis ons nie eienaarskap van enige inhoud wat in u rekening oorgedra, geberg of verwerk word nie. U behou alle eienaarskap van, beheer oor en verantwoordelikheid vir die gebruiker-gegenereerde inhoud wat u plaas. U kan toegang tot u gebruiker-gegenereerde inhoud beheer deur instellings in u gebruikersrekening.

 1. Lisensie toekenning. U kan ons slegs die volgende regte gee: deur die inhoud wat u oplaai na die diens redelik te gebruik sonder om enige regte wat u daarin het te skend, gee ons die volgende regte: deur enige inhoud via die webwerf te plaas, gee u Stumari en ons opvolgers 'n wêreldwye, onderverhaalbare, volledig -betaalde en royalty-vrye en nie-eksklusiewe lisensie om die inhoud te gebruik, te reproduseer, te vertoon, te wysig, aan te pas, te versprei en uit te voer in verband met Stumari se besigheidsdoel. Hierdie lisensie verleen nie aan Stumari die reg om gebruiker-gegenereerde inhoud te verkoop of dit andersins buite ons webwerf te versprei nie. Hierdie lisensie sal beëindig word op die tydstip waarop die inhoud van die webwerf verwyder word.

 1. Konsultantgebruikers. Konsultantgebruikers is onafhanklike regspersoneel wat aanbied om konsultasiedienste vir voornemende regskliënte uit te voer. Hulle is nie werknemers van Stumari nie.

 1. Geen prokureur-kliënt-verhouding deur gebruik van die webwerf nie. Die gebruik van die Stumari-webwerf mag nie 'n prokureur-kliënt-verhouding met konsultantgebruikers vorm nie. Inligting geplaas of beskikbaar gestel op of via die webwerf, insluitend, sonder beperking, enige antwoorde op regsvrae wat op die webwerf geplaas is; inligting in Stumari's Guides and Documents; inligting wat in die openbaar op die webwerf geplaas word; of inligting wat in 'n ongevraagde boodskap aan 'n gebruiker gestuur word, is nie bedoel as regsadvies nie, is nie vertroulik nie en skep nie 'n prokureur-kliënt-verhouding nie. Dit word beskou as gebruikergegenereerde inhoud.

 1. Prokureur-kliënt verhouding deur diens gebruik. 'N Prokureur-kliënt-verhouding kan slegs gevorm word deur die gebruik van die diens tussen gebruikers en konsultantgebruikers. Wettige klante kan poste via die diens pos. Konsultantgebruikers mag aanbiedinge indien en besonderhede oor hierdie bane onderhandel voordat hulle dit aanvaar. By aanvaarding is die omvang van 'n konsultant-gebruiker se voorstelling streng beperk tot die aangeleentheid wat in die bod ooreengekom is, tensy die wettige kliënt en konsultant-gebruiker hul reëling daarna formaliseer via 'n ondertekende aanstellingsbrief of 'n ander skriftelike ooreenkoms, in welke geval die mees onlangse skriftelike ooreenkoms sou wees geniet voorrang bo 'n voorheen aanvaarde voorstel. 'N Bod is nie 'n plaasvervanger vir 'n persoonlike of telefoniese konsultasie met 'n prokureur wat gelisensieer is om in u jurisdiksie te oefen oor u spesifieke regskwessie nie, en u moet nie vertrou op inligting vervat in 'n bod as regsadvies nie. Stumari doen elke redelike poging om die privaatheid van bied en ander persoonlike boodskappe op ons diens te verseker, maar dit kan nie vertroulikheid waarborg nie. Kommunikasie wat vertroulikheid vereis, moet buite die Stumari-diens geskied, soos per telefoon.

 1. Gebruiker verantwoordelikhede. Konsultantgebruikers is uitsluitlik verantwoordelik om toe te sien dat alle inligting, versoeke of advertensies wat hulle op die webwerf plaas of plaas, insluitend sonder beperking deur die gebruiker-gegenereerde inhoud, en enige kommunikasie wat hulle met voornemende kliënte via die webwerf of die diens mag hê, volledig nakom alle toepaslike wette en reëls vir professionele gedrag, met inbegrip van wetgewing rakende die ongemagtigde praktyk van wetgewing en die bepalings van die vorm, wyse of inhoud van kommunikasie met kliënte, advertensies of ander aangeleenthede.

 1. Betaling van konsultantgebruikers. Sekere spesifieke voorwaardes geld vir konsultantgebruikers en betaling.

 1. Stumari is nie 'n party by kontrakte nie. Wettige kliënte kan met konsultantgebruikers kontrakteer deur poste en aanvaarding van poste. Sulke kontrakte is slegs tussen die wettige kliënt en die konsultantgebruiker. Stumari is nie 'n party by enige kontrakte vir poste wat deur ons diens ingedien word nie, tensy dit deur 'n Stumari-beampte gepos word. Stumari vergemaklik hierdie kontrakte deur 'n platform te bied vir kommunikasiebestuur en betaalinstrumente.

 1. Alle regskoste word aan konsultantgebruikers betaal. Stumari lewer geen regsdienste nie en vra ook nie vir regsdienste nie. Betalings aan die konsultantgebruikers via Stumari se faktuurplatform word direk na die konsultantgebruiker se betaalrekening oorgeplaas, minus enige geassosieerde diens- en verwerkingsfooie (bv. Kredietkaartefooie).

iii. Konsultantgebruikers sal betaling deur die diens ontvang vir alle transaksies met gebruikers. Konsultant Gebruikers wat poste via die diens ontvang, sal betaling deur die diens ontvang vir alle transaksies wat met die gebruiker verband hou, insluitende daaropvolgende transaksies wat nie noodwendig met die aanvanklike taak verband hou nie. As 'n wettige kliënt onwillig is óf nie in staat is om via Stumari te betaal nie, stem die konsultantgebruiker in om Stumari in kennis te stel van enige nuwe betalingsreëling. Betaling deur 'n wettige kliënt aan die konsultantgebruiker, wat buite die diens gedoen is sonder vooraf kennisgewing aan Stumari, is 'n volle kwytskelding deur beide partye van Stumari se betalingswaarborg / dispuutbeskerming, soos bespreek in Afdelings 14 en 15 hieronder, selfs al hou hulle verband met vorige betalings wat binne die diens gedoen word.

 1. Promosiekodes en krediete. Stumari mag, na goeddunke, promosiekodes skep wat afgelos kan word vir rekeningkrediet, of ander funksies of voordele wat verband hou met die dienste van 'n konsultantgebruiker, onderhewig aan die volgende voorwaardes en enige addisionele voorwaardes wat Stumari stel op 'n promosiekode-basis ( “Promosiekodes”). Sekere spesifieke voorwaardes geld vir konsultantgebruikers en betaling.
 2. Die gebruik van promosiekodes impliseer nie 'n verhouding tussen 'n prokureur en kliënt nie. Van tyd tot tyd kan regskliënte toegang hê tot afslag wat deur Stumari gelewer word, wat deels die geld van Stumari gebruik om te betaal vir 'n gedeelte van die regskoste wat regskliënte aan konsultantgebruikers betaal. Die gebruik van sulke koepons impliseer geen verhouding tussen prokureur en kliënt tussen Stumari en die konsultantgebruikers waar 'n koepon gebruik word vir enige betaalde fakture van 'n wettige kliënt nie.
 3. Promo-kodes moet deur hul beoogde gehoor, vir hul beoogde doel en op 'n wettige manier gebruik word.

Promosiekodes mag nie op enige manier gedupliseer, verkoop of oorgedra word nie, of beskikbaar gestel word aan die algemene publiek (hetsy dit op 'n openbare forum geplaas word of andersins nie), tensy dit uitdruklik deur Stumari toegelaat word. Promosiekodes het geen kontantwaarde nie en kan te eniger tyd, om enige rede, verval of gestrem word voordat u dit gebruik. Stumari behou die reg voor om krediete of ander funksies of voordele wat deur die gebruik van Promo Codes deur u of enige ander gebruiker verkry is, te weerhou of af te trek in die geval dat Stumari bepaal of glo dat die gebruik of aflossing van die Promo Code verkeerdelik, bedrieglik, onwettig, of in stryd met die toepaslike Promo Code-bepalings.

 1. Gebruikersaanbiedinge vir indiensneming aan konsultantgebruikers.

7.1 Suksesfooi vir indiensneming. In die geval dat 'n konsultantgebruiker 'n diensaanbod aanvaar ('Covered Employment') wat deur 'n gebruiker (elk 'n 'User user') gemaak word, hetsy vir 'n onbepaalde of vaste termyn, gedurende of binne die agtien (18) maande periode (sodanige periode, die 'Gedekte aanbiedingsperiode') nadat die konsultantgebruiker die aanvanklike werk vir sodanige gebruiker begin (elk 'n 'gedekte aanbod'), is die volgende bepalings en voorwaardes van toepassing:

 1. Vir konsultantgebruikers.

Elke konsultantgebruiker stem saam dat (1) as u 'n gedekte aanbod ontvang, u Stumari stiptelik in kennis sal stel van die aanvanklike datum van die versekerde indiensneming (die “Begindatum”) en die sleutelvoorwaardes van sodanige gedekte aanbod (en Stumari dadelik skriftelik in kennis moet stel daardie aanvangsdatum of aanbiedingsvoorwaardes te eniger tyd verander), (2) u moet Stumari voorsien van (a) 'n afskrif van 'n volledig gedekte aanbod, of (b) 'n dokument uitvoer tussen u, die werkgewer-gebruiker en Stumari wat materiaal vermeld. diensvoorwaardes, insluitend onder andere die begindatum en vergoeding, onmiddellik na die ondertekening van 'n dekking vir die aanbiedingsbrief tussen u en die werkgewer-gebruiker (die 'effektiewe datum'), soos skriftelik deur Stumari versoek, en (3) u sal Stumari onmiddellik skriftelik in kennis stel nadat u diens as werknemer beëindig is in die geval dat (a) 'n werkgewer gebruiker u versekerde diens beëindig op grond van onbevredigende prestasie binne negentig (90) dae na die datum waarop u gedekte werk 'n aanvang geneem het, of (b) u vrywillig u Bedekte Indiensneming beëindig binne negentig (90) dae vanaf die datum waarop u Versekerde Diens begin het. In die geval dat u of die Gebruiker van die werkgewer voor die aanvangsdatum kies om nie die diensverhouding wat deur die Versekerde Aanbod beoog word, te begin nie, moet u Stumari onmiddellik skriftelik daarvan in kennis stel.

 1. Vir werkgewers.

Wanneer 'n konsultantgebruiker u gedekte aanbod aanvaar, stem u in om 'n suksesfooi te betaal aan Stumari (elk, 'n “suksesfooi”) gelykstaande aan die volgende persentasie van die konsultant-gebruiker se basissalaris soos uiteengesit in die gedekte aanbod (die konsultantgebruiker se “basis Salaris ”), welke bedrag betaalbaar is nie later nie as dertig (30) dae na die aanvangsdatum en andersins in ooreenstemming met die eerste sin van elk van Afdeling 13.b. en Afdeling 13.d. hiervan:

As die begindatum plaasvind op of voor die volgende aantal dae na die aanvang van die aanvanklike werkgewer-gebruiker-gebruiker-konsultant Jobbasis Persentasie

1-182 dae 15%

183-365 dae 10%

366-550 dae 5%

≥ 551 dae 0%

Deur die gebruiksvoorwaardes te aanvaar, stem die werkgewer-gebruiker in dat Stumari gemagtig is om die werkgewer se rekening onmiddellik te faktureer vir alle suksesfooie wat hierdeur aan Stumari betaalbaar is en dat geen addisionele kennisgewing of toestemming nodig is nie.

7.2 Bepalings vir suksesfooi.

Nieteenstaande die voorafgaande, in die geval van 'n suksesvergoeding-dispuut, as 'n werkgewer-gebruiker kan vasstel dat die werkgewer-gebruiker 'n aktiewe proses (soos hieronder omskryf) met die konsultant-gebruiker gehad het voordat hy die webwerf en / of diens van Stumari gebruik het (bv. Die konsultant-gebruiker) die gesprekproses met die werkgewergebruiker reeds begin het en sodanige proses nog nie beëindig is nie, of die werkgewergebruiker die CV van die konsultantgebruiker van 'n werkverskaffingsagentskap of headhunter ontvang het en onder die aktiewe gebruiker deur die werkgewergebruiker oorweeg is), vrygestel van die betaling van die suksesfooi. Die finale beslissing of 'n suksesfooi deur die Gebruiker van die werkgewer verskuldig is vir 'n aanvaarde versekerde aanbod is volgens die uitsluitlike diskresie van Stumari. Vir die doeleindes hiervan, beteken “Aktiewe proses” deurlopende direkte, interaktiewe kommunikasie in 'n aktiewe werwings- of huurkonteks waar 'n besluit om 'n kandidaat te stop of te verwerp nie gemaak is nie, binne die drie (3) maande voor gebruik die webwerf en / of dienste vir 'n konsultantgebruiker wat bestaan ​​in die aansoeker-opsporingstelsel van werkgewersgebruikers of wat deur 'n werwingsagentskap ingedien is.

INDIEN U 'n WERKGEWER-GEBRUIKER IS wat ons webwerf en / of diens gebruik, stem u in tot hierdie bepalings vir suksesfooi. As u nie met een van hierdie bepalings saamstem nie, moet u u rekening onmiddellik beëindig en ophou om ons webwerf en dienste te gebruik. U VERPLIGTING OM ENIGE SUKSESGELDE TE BETAAL, MOET ENIGE BEËINDIGING OF WYSIGING VAN HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDES OORWEEG As 'n werkgewer-gebruiker ons webwerf en / of dienste omseil nadat hy 'n konsultantgebruiker deur middel van ons webwerf en / of dienste ontdek het en daarna die konsultantgebruiker huur, sal die werkgewer-gebruiker 'n suksesfooi van 25% van die basissalaris van die konsultant betaal. Gebruiker en Stumari kan, na goeddunke, die werkgewer se Stumari-rekening beëindig.

7.3 Terugbetalings.

As (a) 'n werkgewer-gebruiker 'n gebruikskonsultant huur en die diens van die gebruikerkonsultant beëindig op grond van onbevredigende prestasie binne negentig (90) dae na die aanvangsdatum, (b) beëindig 'n gebruikskonsultant sy of haar diens vrywillig binne negentig (90) dae van die aanvangsdatum, of (c) 'n gebruikerkonsultant nie met diens begin nie, want óf werkgewergebruiker óf 'n gebruikerkonsultant verkies om nie met die skriftelike ontvangs en bevestiging te begin met die diensverhouding beoog in die gedekte aanbod nie (elk 'n "beëindigingsgebeurtenis") van sodanige inligting, sal Stumari die suksesfooi ten opsigte van die beëindigde gebruikerkonsultant ten volle aan die werkgewer-gebruiker terugbetaal.

 1. Derdeparty-inhoud. Daar kan inhoud van derde partye op Stumari se webwerf wees, soos blogplasings geskryf deur ander gebruikers of skakels na ander webwerwe. Omdat ons nie die inhoud kan beheer nie, is ons nie verantwoordelik vir die inhoud of die webwerwe waarna die inhoud kan skakel nie.

 1. Toegang tot derdeparty-inhoud. Deur die gebruik van die diens, sal u toegang hê tot inhoud wat aan derde partye behoort of afkomstig is (“derdeparty-inhoud”). U gebruik van die Diens gee toestemming dat Stumari hierdie inhoud aan u sal aanbied. U erken alle verantwoordelikheid vir en aanvaar alle risiko's vir u gebruik van derdeparty-inhoud.

 1. Geen verantwoordelikheid vir derdeparty-inhoud nie. As deel van die diens kan Stumari u gerieflike skakels na derdeparty-webwerf (s) asook ander vorme van derdeparty-inhoud voorsien. Hierdie skakels word aangebied met vergunning van die intekenare van die diens. Ons het geen beheer oor derdeparty-webwerwe of -inhoud of die promosies, materiaal, inligting, goedere of dienste wat daarop beskikbaar is nie. Deur na so 'n inhoud te skakel, verteenwoordig of impliseer ons nie dat ons die akkuraatheid of betroubaarheid van enige opinie, advies of stelling van ander partye as Stumari aanvaar of onderskryf nie. Ons is nie verantwoordelik vir enige derdeparty-inhoud wat via ons webwerf verkry word nie. As u besluit om die webwerf te verlaat en toegang tot derdeparty-inhoud te verkry, doen u dit op eie risiko en u moet daarvan bewus wees dat ons bepalings en beleid nie meer van toepassing is nie. U moet die toepaslike bepalings en beleid, insluitend praktyke vir privaatheid en data-insameling, van enige sodanige inhoud hersien.

 1. Geen magtiging om inhoud van derdepartye te gebruik nie. Hierdie ooreenkoms mag u nie toelaat om enige derdeparty-inhoud te versprei, openbaar te vertoon, openbaar uit te voer, beskikbaar te stel, te verander of andersins te gebruik nie, behalwe soos toegestaan ​​deur Stumari se bepalings en voorwaardes.

 1. Kopieregskending en DMCA-beleid. As u van mening is dat materiaal wat op Stumari geleë is of daaraan gekoppel is, u kopiereg skend, stel Stumari daarvan in kennis in ooreenstemming met ons Digital Millennium Copyright Act Policy.

 1. Beëindiging van herhaalde oortredersrekeninge. Stumari respekteer ander se intellektuele eiendomsreg en versoek dat ons gebruikers dieselfde doen. Ingevolge 17 USC 512 (i) van die Amerikaanse kopieregwet, sal ons die gebruiker se toegang tot en die gebruik van die webwerf beëindig indien die gebruiker onder toepaslike omstandighede bepaal dat hy die outeursregte of ander intellektuele eiendomsregte is van Stumari of ander. Ons kan toegang beëindig vir deelnemers of gebruikers wat herhaaldelik gevind word om beskermde derdeparty-inhoud te verskaf of te plaas sonder die nodige regte en toestemmings.

 1. DMCA-afneemkennisgewings. As u 'n eienaar van 'n outeursreg is of 'n agent van 'n kopiereg-eienaar is en in goeder trou glo dat materiaal wat op die diens gelewer word inbreuk maak op u outeursreg, kan u 'n kennisgewing indien volgens die Digital Millennium Copyright Act (sien 17 USC 512) (“DMCA”) deur 'n behoorlik geformatteerde afneem-kennisgewing skriftelik te stuur aan die aangewese outeursagent van Stumari by 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.

 1. Reaksie op DMCA-afneemkennisgewings. As Stumari optree in reaksie op 'n kennisgewing van inbreukmaking, sal dit 'n goeie geloofspoging probeer maak om die party wat sodanige inhoud beskikbaar gestel het, te kontak deur middel van die mees onlangse e-posadres, indien enige, deur daardie party aan Stumari verskaf. Enige kennisgewing van inbreuk op DMCA kan aan die party wat die inhoud beskikbaar gestel het, of aan derde partye soos ChillingEffects.org, gestuur word.

 1. Toonbank-Kennisgewings. As u glo dat u gebruiker-gegenereerde inhoud wat van die webwerf verwyder is, nie inbreuk maak nie, of dat u die magtiging van die eienaar van die outeursreg, die agent van die kopiereg-eienaar, of kragtens die wet, het om die inhoud wat u ingedien het, te plaas en te gebruik op die webwerf, kan u 'n behoorlik geformatteerde teenkennisgewing aan Stumari se kopieregagent stuur deur gebruik te maak van die kontakinligting hierbo uiteengesit.

 1. Reaksie op DMCA-teenkennisgewings. As 'n teenkennisgewing deur die kopieregagent van Stumari ontvang word, kan Stumari 'n afskrif van die teenkennisgewing aan die oorspronklike klaende party stuur en sodanige persoon inlig dat hy die verwyderde inhoud binne tien werksdae kan herstel. Tensy die eienaar van die outeursreg 'n aksie indien wat 'n hofbevel teen die inhoudverskaffer, lid of gebruiker indien, sal die verwyderde inhoud binne 10 tot 10 werksdae na ontvangs van die teenkennisgewing op die webwerf herstel word.

 1. Kennisgewing van intellektuele eiendom. Stumari behou alle eienaarskap van ons intellektuele eiendom, insluitend ons outeursregte, patente en handelsmerke.

 1. Geen oordrag nie. Stumari behou die eienaarskap van alle intellektuele eiendomsregte van enige aard wat verband hou met die webwerf en diens, insluitend toepaslike outeursregte, patente, handelsmerke en ander eiendomsregte. Ander handelsmerke, diensmerke, grafika en logo's wat in verband met die webwerf en die diens gebruik word, kan die handelsmerke van ander derde partye wees. Hierdie ooreenkoms dra geen Stumari- of derdeparty-intellektuele eiendom van ons aan u oor nie, en alle regte, titel en belang in en op sodanige eiendom sal slegs by ons bly (soos tussen die partye). Ons behou alle regte voor wat ingevolge hierdie ooreenkoms nie uitdruklik aan u verleen word nie.

 1. Spesifiek, Stumari, Stumari.com en alle ander handelsmerke wat verskyn, word vertoon, of op die webwerf of as deel van die diens gebruik word, is geregistreerde handelsmerke of gemeenregtelike handelsmerke of diensmerke van Stumari, Inc. Hierdie handelsmerke mag nie gekopieër word nie. , afgelaai, gereproduseer, gebruik, gewysig of versprei word op enige manier sonder vooraf skriftelike toestemming van Stumari, behalwe as 'n integrale deel van enige gemagtigde kopie van die inhoud.

 1. E-pos kommunikasie. Ons gebruik e-pos en elektroniese middele om in kontak met ons gebruikers te bly.

 1. Elektroniese kommunikasie benodig. Vir kontraktuele doeleindes aanvaar u (i) toestemming om kommunikasie van Stumari in 'n elektroniese vorm te ontvang via die e-posadres wat u ingedien het of via die Diens; en (ii) instem dat alle gebruiksvoorwaardes, ooreenkomste, kennisgewings, openbaarmakings en ander kommunikasie wat Stumari aan u bied, elektronies voldoen aan enige wetlike vereiste waaraan sulke kommunikasie sou voldoen indien dit op skrif was. Hierdie afdeling beïnvloed nie u regte wat nie afstand doen nie.

 1. Wettige kennisgewing aan Stumari moet geskryf word. Kommunikasie wat per e-pos of die privaat boodskapstelsel van die Diens gedoen word, vorm nie 'n wettige kennisgewing aan Stumari of enige van ons beamptes, werknemers, agente of verteenwoordigers in enige situasie waar kennisgewing aan Stumari deur kontrak of wetgewing of regulasies vereis word nie.

 1. Beëindiging. U kan hierdie ooreenkoms kanselleer en u rekening te eniger tyd sluit. Beëindiging van die Stumari-diens beëindig nie verhoudings tussen prokureur en kliënt nie.
 2. U mag hierdie ooreenkoms beëindig. As u hierdie ooreenkoms of u rekening met die diens wil beëindig, kan u eenvoudig die gebruik van Stumari beëindig. Kontak u vir Stumari by info@Stumari.com as u u gebruikersrekeningdata wil uitvee. Ons sal u inligting behou en gebruik soos nodig om ons wetlike verpligtinge na te kom, om geskille op te los en ons ooreenkomste af te dwing, maar as u wetlike vereistes nakom, sal ons u volledige profiel binne 30 dae uitvee.

 1. Stumari kan hierdie ooreenkoms beëindig. Stumari kan u toegang tot die hele of enige deel van die webwerf te eniger tyd beëindig, met of sonder oorsaak, met of sonder kennisgewing, onmiddellik van krag.

 1. Verhoudings tussen prokureur en kliënt oorleef beëindiging. Beëindiging van u verhouding met Stumari beïnvloed nie u verhouding met enige konsultant of kliënt wat u deur die Stumari Diens behou het nie. Alle wettige, kontraktuele en etiese pligte, verpligtinge en verantwoordelikhede oorleef die beëindiging van die Stumari-verhouding.

 1. Sommige bepalings oorleef beëindiging. Die bepalings van hierdie ooreenkoms wat van nature beëindiging moet oorleef, sal die beëindiging oorleef, insluitend, sonder beperking, eiendomsbepalings, waarborge-vrywaring, skadeloosstelling en aanspreeklikheidsbeperkings.

 1. Betaling en transaksies.

 1. Betaalproses. Betaling word verwerk soos gespesifiseer in die voorstel en / of faktuur en ooreengekom deur die wettige kliënt en die konsultantgebruiker. Wanneer 'n pos (of 'n segment daarvan soos vooraf skriftelik deur die wettige kliënt en die konsultantgebruiker ooreengekom) gemerk is as voltooi deur die konsultantgebruiker, sal Stumari die regskliënt inlig dat die werk (of 'n segment daarvan soos vooraf ooreengekom) skriftelik deur die wettige kliënt en die konsultantgebruiker) voltooi is. Die Regskliënt moet dan die ooreengekome bedrag betaal of veranderinge versoek. As die Legal Client na tien dae geen stappe gedoen het nie, sal Stumari die reg hê om die kredietkaart-, bankrekening- of PayPal-rekening van die Legal Client te hef vir die volle bedrag van die ooreengekome fooi of onbetwiste faktuur, insluitend toepaslike diens of verwerking fooie. Die Regskliënt kan geskille oor betaling by info@Stumari.com indien, mits hy of sy voldoen aan die ander voorwaardes soos uiteengesit in Afdeling 10 (Regs-kliënt-konsultant-geskiloplossingsprosedures vir gebruikers).

 1. Verantwoordelikheid vir betaling. U is verantwoordelik vir alle fooie, insluitend belasting, diens en verwerkingsfooie wat verband hou met u gebruik van die diens. Deur die gebruik van die diens, stem u in om die konsultantgebruiker via Stumari te betaal, die bedrag waarop ooreengekom is in die bod of die onbetwiste faktuur, en die gepaardgaande diens- en verwerkingsfooie, tensy u die faktuur betwis deur 'n e-pos aan info@Stumari.com te stuur en te hou aan die ander voorwaardes uiteengesit in Afdeling 15 (Regs-kliënt-konsultant-prosedures vir geskilbeslegting van gebruikers). U is verantwoordelik om 'n geldige betaalmiddel aan ons te gee.

 1. Verantwoordelikheid van Stumari. Stumari stem in om 'n volledige faktuur van elke heffing aan u voor te lê voordat u u kredietkaart of PayPal-rekening hef. Stumari stem in om die toepaslike konsultantgebruiker die bedrag te betaal, minus diens- of verwerkingsfooie, indien enige.

 1. Betaalmagtiging. Deur toestemming te gee aan hierdie voorwaardes, gee u Stumari toestemming om u kredietkaart, PayPal-rekening of ander goedgekeurde betaalmetode te hef vir fooie wat u Stumari magtig om te betaal. Afhangend van u bod-spesifikasies, kan Stumari u eenmalig of herhalend bereken. U magtig Stumari om die volle bedrag wat u aan enige konsultantgebruiker via die diens verskuldig is, asook alle toepaslike diens- en verwerkingsfooie te betaal. Om twyfel te voorkom, sou 'n konsultantgebruiker in 'n spesifieke geval slegs die dienste gebruik om u fakturas te betaal vir ander regsdienste as wat die onderwerp van 'n bod is, deur u kredietkaart- of PayPal-rekening by Stumari in te dien. of ons derdeparty-betalingsverwerker, erken u en stem in dat die betalingsvoorwaardes in hierdie Afdeling 12 van toepassing is.

 1. Geverifieerde konsultant gebruiker beperkte betaling waarborg. Stumari waarborg die betaling van elke rekening van die Gebruiker van die Gekontroleerde gebruiker vir die voltooiing van werk (of 'n segment daarvan soos vooraf skriftelik deur die Regskliënt en die Konsultantgebruiker ooreengekom) vir regskliënte (Stumari se “Beperkte betalingswaarborg”), onderhewig aan die volgende bepalings en voorwaardes (die “Beperkte waarborg vir betalings”):

 1. Die wettige kliënt het versuim om die rekening van die Gebruiker van die Verified Consultant-gebruiker (die dollarbedrag van sodanige faktuur, die “Onbetaalde faktuurbedrag”) te bevredig teen die einde van die tiende (10de) kalenderdag nadat die faktuur ingedien is (sodanige datum, die " Wettige datum van betaling van wettige klante ”).

 1. Die gebruiker van die geverifieerde konsultant het 'n skriftelike eis vir die onbetaalde faktuurbedrag (i) by Stumari ingedien binne 'n periode van een en twintig (21) kalenderdag, wat begin op die dag onmiddellik na die wettige datum van die betaling van die wettige kliënt (sodanige periode, die "Verified Inhandigingstydperk vir konsultantgebruiker ”) en (ii) verskaf die feite en omstandighede van die pos in redelike besonderhede, met inbegrip van enige rasionaal wat deur die wettige kliënt verskaf is vir sy / haar versuim om sodanige betaling te doen en / of enige rasionaal wat die prokureur goed kan doen geloof spekuleer waarom die kliënt weier om betaling te doen (sulke eis, 'n "beperkte betalingswaarborgversoek"). Versuim om die beperkte betalingswaarborgversoek binne die voorleggingstydperk vir die gebruiker van die geverifieerde gebruiker van die konsultant in te dien, is die permanente afstanddoening van die konsultantgebruiker van sy of haar reg om die onbetaalde bedrag van enige persoon of entiteit, insluitend Stumari en die wettige kliënt, te ontvang. In die mate wat Stumari volgens sy uitsluitlike en absolute diskresie bepaal dat dit kommersieel redelik is om dit te doen, kan dit voortgaan met die invorderingspogings by die Legal Client en indien die suksesvolle gebruiker die Verified Consultant sy / haar gedeelte van die ingesamelde bedrag ontvang, minus enige redelike Stumari-onkoste-onkostes ingevolge 12.e hierbo.

 1. In die geval dat 'n gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant 'n beperkte betalingswaarborgversoek binne die indieningstydperk van die Gekontroleerde Gebruiker-eis indien, en sodanige versoek bevat die inligting in klousule 14.b. hierbo, sal Stumari te goeder trou poog om saam met die wettige kliënt en 'n geverifieerde konsultant-gebruiker te werk vir 'n periode van tot sewe (7) kalenderdae vanaf die datum van die versoek om beperkte betalingswaarborg (sodanige periode, die 'Betrokke verwante betwiste saak' Bemiddelingstydperk ”) om die aangeleentheid wat onderhewig is aan die versoek om beperkte betalingswaarborg (die“ Betaalverwante betwiste saak ”) op te los. In die geval dat die betaling-verwante betwiste saak suksesvol binne die betalingsverwante betwiste saak-bemiddelingstydperk opgelos word, sal elkeen van die wettige klante, 'n geverifieerde konsultant-gebruiker en, indien relevant, Stumari die ooreengekome stappe doen om die ooreengekome uitvoering uit te voer resolusie.

 1. In die geval dat die betaling-verwante betwiste saak onopgelos bly aan die einde van die betaling-verwante betwiste saak-bemiddelingstydperk, nie later nie as die sewende (7de) kalenderdag na die einde van die betaling-verwante betwiste saak-bemiddelingstydperk (die op die datum waarop sodanige vasstelling skriftelik aan die wettige kliënt en die geverifieerde gebruikerkonsultant, die “datum vir die bepaling van die betwiste bedrag vir betwiste bedrae”, gekommunikeer word, sal Stumari 'n beslissing maak volgens die uitsluitlike en absolute diskresie (die 'Stumari-dispuut-saakbesluit'), gebaseer op die inligting daarvoor wat deur die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant en, indien die Regsgeldige kliënt, verskaf is, of die aard en kwaliteit van die regsdienste wat gelewer word in verband met die verbandhoudende pos ooreenstem met die bedryfstandaarde, die bepalings van die verwante bod en hierdie bepalings en voorwaardes. Indien Stumari die betaling-verwante betwiste saak beslis ten gunste van die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant, sal Stumari die onbetaalde bedrag betaal aan die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant binne sewe (7) kalenderdae na die datum van die bepaling van die Betrokke Bedrag en die Gebruiker van die Gekonsuldeerde Konsultant word geag al sy of haar regte ten opsigte van die Betaalverwante Betwiste Sake aan Stumari toe te ken. Nieteenstaande enigiets hierin vermeld of anders gestel, mag die dollarbedrag wat kragtens hierdie Artikel 14 gesoek word, nie die bedrag oorskry wat aanvanklik tussen die Regte Kliënt en die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant gekontrakteer is met betrekking tot die pos nie, of 'n bedrag waarna in 'n ondertekende aanstellingsbrief of ander ooreengekom is skriftelike ooreenkoms tussen die partye, en sal in elk geval nooit meer as $ 5,000 in totaal wees oor alle onbetaalde fakture wat deur die Verified Consultant User aan die Legal Client gestuur is nie.

 1. Sou Stumari die betaling-verwante betwiste saak ten gunste van die wettige kliënt beslis, is die wettige kliënt nie meer verplig om die onbetaalde faktuurbedrag aan die gebruiker van die geverifieerde konsultant te betaal nie en word dit geag al sy of haar regte toe te ken met betrekking tot die Betaalverwante Betwiste Materie aan Stumari vanaf die datum van die bepaling van die Betrokke Bedrag vir Stumari. In so 'n geval sal die geverifieerde konsultantgebruiker (i) geag word afstand gedoen te hê van sy of haar regte om sodanige bedrae by die wettige kliënt te bekom, en (ii) die reg het om bindende arbitrasieverrigtinge in te stel ten opsigte van die onbetaalde bedrag teen Stumari wat gelykstaande is aan die verrigtinge uiteengesit in Artikel 21.d. hiervan (arbitrasie) deur Stumari skriftelik in kennis te stel van sy of haar uitoefening van sodanige reg binne tien (10) kalenderdae na die beëindiging van die datum van die bepaling van die geskil-bedrag vir geskil-bedrag (sodanige periode, die tydperk vir die verkiesingstydperk vir betaling van geskille vir arbitrasie) ). In die geval dat die geverifieerde konsultantgebruiker nie sy of haar reg uitoefen om arbitrasieverrigtinge tydens die verkiesingsperiode vir arbitrasie vir betaling van geskil te begin nie, sal dit geag word dat hy of sy permanent afstand gedoen het van sy of haar reg op betaling van die onbetaalde faktuurbedrag.

 1. Sou Stumari daarvan bewus word dat die kredietkaart, PayPal-rekening of ander goedgekeurde betaalmetode van 'n wettige kliënt nie meer geldig is nie, of sou Stumari daarvan bewus wees dat 'n wettige kliënt sonder geldige rede onwillig is of nie kan betaal nie vir die werk, of enige ander werk of onbetaalde faktuur op Stumari, sal Stumari die gebruiker / gebruikers van die Gekontroleerde konsultant / wettige kliënt in kennis stel van die moontlike probleem wat verband hou met betaling (hierna “die kennisgewing”). Die dienste wat deur die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant uitgevoer word voor die kennisgewing, is onderhewig aan die 'beperkte betalingswaarborg', hoewel die dienste wat deur die Gebruiker van die Gekontroleerde konsultant uitgevoer word na die kennisgewing nie onderhewig is aan die "Bepaalde waarborg vir betaling nie." As die gebruiker van die Verified Consultant 'n faktuur aan die wettige kliënt voorlê vir dienste wat na die kennisgewing uitgevoer word, sal Stumari steeds pogings aanwend om betaling vir die dienste wat deur die Verified Consultant User uitgevoer word, in te vorder.

 1. Wettige kliënt-geverifieerde konsultant-prosedures vir geskilbeslegting van gebruikers. In die geval dat 'n wettige kliënt 'n goeie geloofsoortuiging het dat die aard of kwaliteit van die regsdienste wat gelewer word deur 'n geverifieerde konsultantgebruiker in verband met die betrokke pos, nie strook met die bedryfstandaarde of die bepalings van die verwante bod of hierdie bepalings en Voorwaardes, of die bedrae gefaktureer vir die regsdienste wat deur sodanige konsultantgebruiker gelewer word, strook nie met sodanige bod nie (sodanige aangeleentheid, 'n "Diensteverwante betwiste saak"), word hy of sy toegelaat om die betaling van enige betwiste bedrae wat die onderwerp van sodanige aangeleentheid (die “Terugbetaalde bedrae”), onderworpe aan die volgende bepalings en voorwaardes (die “Voorwaardes vir terugbetaalde bedrag”):

 1. Binne tien (10) kalenderdae na die datum van die betrokke faktuur (sodanige periode, die “Legal Client Dispute Notice Period”), sal die Legal Client skriftelike kennisgewing aan Stumari gee, waarin die feite en omstandighede wat die basis vorm, in redelike besonderhede uiteengesit word van die diensteverwante betwiste saak (elk, 'n "kennisgewing met betrekking tot geskille oor dienste"). Die versuim om 'n diensverwante geskilkennisgewing binne die kennisgewingstydperk vir wettige klante in te dien, is die wettige kliënt se permanente afstanddoening van sy of haar reg om die terugbetaalde bedrae te betwis, welke bedrae gehef sal word op die lêer van die wettige kliënt. kredietkaart, PayPal-rekening of ander goedgekeurde betaalmetodes in ooreenstemming met Artikel 13.d. van hierdie gebruiksvoorwaardes.

 1. In die geval dat die wettige kliënt 'n diensverwante geskilkennisgewing indien binne die tydperk van die wettige kliënt oor geskil, en sodanige versoek bevat die inligting uiteengesit in klousule 15.a. hierbo, sal Stumari te goeder trou poog om saam met die wettige kliënt en 'n geverifieerde konsultant-gebruiker te werk vir 'n periode van tot vyftien (15) kalenderdae vanaf die datum van die kennisgewing oor diensteverwante geskille (sodanige periode, die 'Dienste-verwante geskil' Die bemiddelingsperiode van sake ”) om die diensteverwante betwiste saak op te los. In die geval dat die diensteverwante betwiste saak suksesvol binne die dienste-verwante betwiste saak-bemiddelingstydperk opgelos word, sal elkeen van die wettige klante, 'n geverifieerde konsultantgebruiker en, indien relevant, Stumari die ooreengekome stappe doen om die ooreengekome uitvoering uit te voer resolusie.

 1. In die geval dat die diensteverwante betwiste saak onopgelos bly aan die einde van die dienste-verwante betwiste saakbemiddelingstydperk, nie later nie as die veertiende (14de) kalenderdag na die einde van die dienste-verwante betwiste saakbemiddelingstydperk, Stumari sal 'n beslissing neem in sy uitsluitlike en absolute diskresie (die 'Stumari-dienste-verwante betwiste saak-beslissing'), en gebaseer op die inligting daartoe verskaf deur die wettige kliënt en 'n geverifieerde konsultant-gebruiker, of die aard en kwaliteit van die regsdienste gelewer in verband met die baan wat die onderwerp is van die diensteverwante betwiste saak, strook met die bedryfstandaarde, die bepalings van die verbandhoudende bod en hierdie bepalings en voorwaardes. Sou Stumari die diensteverwante betwiste saak ten gunste van die geverifieerde konsultant-gebruiker beslis, is die wettige kliënt verplig om die bedrae wat teruggehou word aan die konsultant te betaal binne die sewe (7) kalenderdagperiode na die datum waarop sodanige konsultantgebruiker betaal is Wettige klante word skriftelik in kennis gestel van die Stumari Services-verwante betwiste saakbesluit (die “Stumari Services-Related Beswaar oor die beslissing oor betwiste sake”). In die geval dat die wettige kliënt versuim om die tydige betaling te doen, sal Stumari die bedrae van die terugbetaalde betaling aan die gebruiker van die Gekontroleerde konsultant oorbetaal, wat sy of haar regte op die terugbetaling van sodanige bedrae aan Stumari sal toeken, wat na eie goeddunke betaling kan verwerk ingevolge na Artikel 13.d en / of kies om sy regte en remedies teen die Regskliënt na te streef.

 1. Sou Stumari die dienste-verwante betwiste saak ten gunste van die wettige kliënt beslis, is die wettige kliënt nie meer verplig om die terugbetaalde bedrae aan die gebruiker van die geverifieerde konsultant te betaal nie, en word dit geag al sy of haar regte toe te ken met betrekking tot die diensteverwante betwiste saak aan Stumari. In so 'n geval sal die geverifieerde konsultantgebruiker (i) geag word afstand gedoen te hê van sy of haar regte om sodanige bedrae by die wettige kliënt te eis, en (ii) die reg het om bindende arbitrasieverrigtinge te begin ten opsigte van die terugbetaalde bedrae teen Stumari wat gelykstaande is aan die verrigtinge uiteengesit in Artikel 21.d. hiervan (arbitrasie) deur Stumari skriftelik in kennis te stel van sy of haar uitoefening van sodanige reg binne tien (10) kalenderdae na die datum van die kennisgewing oor die beslissing oor dienste-verwante betwiste aangeleenthede (sodanige periode, die “Diensverwante arbitrasieverkiesingstydperk” "). In die geval dat die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant nie sy of haar reg uitoefen om arbitrasieverrigtinge tydens die verkiesingsperiode vir diensteverwante Arbitrasie in te stel nie, sal dit geag word dat hy of sy permanent afstand gedoen het van sy of haar reg op betaling van die Terugbetaalde Bedrae .

In die geval dat die Gebruiker van die Gekontroleerde Konsultant en die Regskliënt albei die regte in Artikel 14 en Afdeling 15 betyds benut het, sal die prosedures in Artikel 15 voorrang geniet bo die verrigtinge wat in Artikel 14 uiteengesit word en die Geverifieerde Gebruiker Konsultant stem in om permanent afstand te doen van sy of haar reg om sy of haar regte uiteengesit soos uiteengesit in Artikel 13 met betrekking tot die feite en omstandighede onderliggend aan die Betaalverwante Betwiste Sake.Die prosedures wat in hierdie Afdeling 15 uiteengesit word, word hierin verwys as die “Alternatiewe prosedures vir geskilbeslegting”.

 1. Aanspreeklikheid verklaring. Ons lewer ons diens soos dit is, en ons lewer geen beloftes of waarborge oor hierdie diens nie. Lees asseblief hierdie gedeelte sorgvuldig; jy moet verstaan ​​wat om te verwag.

 1. Stumari bied die webwerf en die diens soos dit is, sonder enige waarborg. Sonder om die voorafgaande te beperk, ontken Stumari uitdruklik alle waarborge, hetsy uitdruklik, stilswyend of statutêr, met betrekking tot die webwerf en die diens, met inbegrip van, sonder beperking, enige waarborg van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, titel, sekuriteit, akkuraatheid en nie-oortreding.

 1. Spesifiek stel Stumari geen waarborg of waarborg dat die inligting wat ons verskaf of wat deur die Diens verskaf word, akkuraat, betroubaar of korrek is nie; dat die diens aan u vereistes sal voldoen; dat die diens op enige spesifieke tyd of plek beskikbaar sal wees, dat die diens ononderbroke sal funksioneer of veilig is; dat enige gebreke of foute reggestel sal word; of dat die diens vry is van virusse of ander skadelike komponente. U aanvaar volle verantwoordelikheid en die risiko van verlies as gevolg van u gebruik van inligting, inhoud of ander materiaal verkry deur die Diens. Sommige jurisdiksies beperk of laat dit nie toe dat die waarborg vrywaring is nie; hierdie bepaling is moontlik nie op u van toepassing nie.

 1. Beperking van aanspreeklikheid. Ons is nie aanspreeklik vir skade of verliese wat voortspruit uit u gebruik van die diens of wat voortspruit uit hierdie ooreenkoms nie. Lees asseblief hierdie gedeelte sorgvuldig; dit beperk ons ​​verpligtinge teenoor u.

 1. In die mate wat die toepaslike wetgewing toelaat, sal Stumari in geen geval teenoor u aanspreeklik wees vir verlies aan winste, gebruik of gegewens, of vir enige toevallige, indirekte, spesiale, gevolglike of voorbeeldige skade, hoe ook al voortspruit uit (i) ) die gebruik, openbaarmaking of vertoon van u gebruiker-gegenereerde inhoud; (ii) u gebruik of onvermoë om die Diens te gebruik; (iii) die diens in die algemeen of die sagteware of stelsels wat die diens beskikbaar stel; of (iv) enige ander interaksie met Stumari of enige ander gebruiker van die diens, hetsy gebaseer op waarborg, kontrak, onregmatigheid (insluitend nalatigheid) of enige ander regsteorie, en of Stumari in kennis gestel is van die moontlikheid van sodanige skade, al dan nie; en selfs al word gevind dat 'n regsmiddel soos uiteengesit in hierdie ooreenkoms die wesenlike doel misluk het. Stumari is nie aanspreeklik vir enige mislukking of vertraging weens sake buite ons redelike beheer nie. Sommige jurisdiksies beperk of laat geen vrywaring van aanspreeklikheid toe nie, so hierdie bepaling is moontlik nie op u van toepassing nie.

 1. Derde party begunstigdes. Konsultantgebruikers is bestemde begunstigdes van derdepartye van hierdie afdeling van die gebruiksvoorwaardes. Enige wettige inligting wat op die Diens verskaf word, is slegs vir inligtingsdoeleindes. Stumari en enige skepper van gebruiker-gegenereerde inhoud wat wettige inligting bevat, maak alle waarborge vry, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, statutêr of andersins, met inbegrip van, maar nie beperk nie tot die implisiete waarborge van verhandelbaarheid, nie-inbreuk op die regte van derde partye en geskiktheid vir 'n spesifieke doel , ten volle toegelaat deur die wet. In geen geval sal Stumari of 'n konsultantgebruiker aanspreeklik gehou word vir enige skade (insluitend, sonder beperking, toevallige en gevolglike skade, persoonlike besering / onregmatige dood, verlore winste, of skade as gevolg van verlore gegewens of onderbreking van die besigheid) wat voortspruit uit die gebruik van of onvermoë om die diens of die gebruiker-gegenereerde inhoud te gebruik, ongeag of dit gebaseer is op waarborg, kontrak, skending, of enige ander regsteorie, en of Stumari of bydraers van gebruikersgegenereerde inhoud ingelig word oor die moontlikheid van sodanige skade. Nóg Stumari nóg bydraers van gebruikersgenereerde inhoud is aanspreeklik vir enige persoonlike besering, insluitend die dood, wat veroorsaak word deur u gebruik of die misbruik van die diens of die gebruiker-gegenereerde inhoud.

 1. Vrystelling en vrywaring.

 1. U stem in om Stumari skadeloos te stel en te hou van en teen alle eise en uitgawes, insluitende prokureursgelde, voortspruitend uit u gebruik van die webwerf en die diens, insluitend maar nie beperk tot u oortreding van hierdie ooreenkoms nie.

 1. As u 'n geskil met een of meer gebruikers het, stel u Stumari vry van eise, eise en skadevergoeding (werklik en gevolglik) van alle aard en wese, bekend en onbekend, wat voortspruit uit of op enige manier verbonde aan sulke geskille. As u 'n inwoner in Kalifornië is, gee u afstand van die Civil Code §1542 in Kalifornië, wat lui: ''n Algemene vrylating is nie van toepassing op eise wat die skuldeiser nie weet of vermoed dat hy ten gunste van die vrylating bestaan ​​nie, wat wat deur hom geken is, moes sy skikking met die skuldenaar wesenlik beïnvloed het. ”

 1. Wysiging van gebruiksvoorwaardes. Stumari kan hierdie Ooreenkoms van tyd tot tyd, volgens die diskresie van Stumari, wysig. Ons sal kennisgewing aan gebruikers gee van wesenlike veranderinge aan hierdie ooreenkoms (i) deur 'n kennisgewing te stuur na die primêre e-posadres wat in u rekening gespesifiseer is, wat onmiddellik in werking sal tree sodra ons hierdie e-pos stuur, en / of (ii) via ons webwerf minstens 30 dae voordat die verandering in werking tree deur 'n kennisgewing op ons tuisblad te plaas. Nie-wesenlike wysigings aan hierdie ooreenkoms sal onmiddellik van krag word. Ons moedig besoekers aan om gereeld hierdie bladsy na te gaan vir enige veranderinge aan hierdie ooreenkoms. U voortgesette gebruik van die Diens na die effektiewe datum van 'n hersiene weergawe van hierdie Ooreenkoms, is u aanvaarding van die bepalings daarvan.

 1. allerlei. Hierdie ooreenkoms word beheer deur die Kaliforniese wetgewing. U en u alleen is verantwoordelik vir die verpligtinge wat u onder hierdie kontrak toestem. As ons betrokke is by 'n samesmelting of gekoop word, kan ons hierdie ooreenkoms oordra, solank u regte beskerm word. U mag slegs tot hierdie bepalings instem as u in staat is om 'n bindende kontrak te vorm. Hierdie bepalings, insluitend ons privaatheidsbeleid, is die volledige ooreenkoms tussen ons en geen ander bepalings is van toepassing nie.

 1. Beheerreg. Behalwe in die mate waarin toepaslike wetgewing anders bepaal, word hierdie ooreenkoms tussen u en Stumari en enige toegang tot of gebruik van die webwerf of die diens deur die federale wette van die Verenigde State van Amerika en die wette van die staat Kalifornië beheer, sonder inagneming van botsing van wetlike bepalings. U en Stumari stem in om onderdanig te wees aan die eksklusiewe jurisdiksie en plek van die howe in die stad en distrik San Francisco, Kalifornië, behalwe soos hieronder in hierdie ooreenkoms uiteengesit.

 1. Skeiding. As enige deel van hierdie ooreenkoms ongeldig of onafdwingbaar gehou word, sal daardie gedeelte van die ooreenkoms vertolk word om die partye se oorspronklike bedoeling te weerspieël. Die oorblywende gedeeltes sal in volle krag en effek bly. Enige versuim van Stumari om enige bepaling van hierdie ooreenkoms af te dwing, sal nie beskou word as 'n kwytskelding van ons reg om sodanige bepaling af te dwing nie. Ons regte ingevolge hierdie ooreenkoms sal enige beëindiging van hierdie ooreenkoms oorleef.

 1. Beperking van die termyn van aksie. U stem saam dat enige oorsaak van aksie wat verband hou met of voortspruit uit u verhouding met Stumari, binne EEN jaar moet begin nadat die oorsaak van die saak toegeval het. Andersins word sodanige saakoorsaak permanent verbied.

 1. Arbitrasie. As daar 'n dispuut tussen u en Stumari ontstaan, wil ons u voorsien van 'n neutrale en koste-effektiewe manier om die geskil vinnig op te los. Dus, vir enige eis (behalwe vir eise vir onbevoegde of billike regshulp of eise rakende intellektuele eiendomsregte) ingevolge hierdie Ooreenkoms, kan een van die partye kies om enige dispuut wat kragtens hierdie Ooreenkoms ontstaan, op te los deur bindende arbitrasie sonder voorkoms. Die party wat arbitrasie verkies, moet dit inisieer deur 'n gevestigde verskaffer van alternatiewe geskilbeslegting (“ADR”) wat onderling deur die partye ooreengekom is. Die ADR-aanbieder en die partye moet aan die volgende reëls voldoen: (a) die arbitrasie sal geskied, op die opsie van die party wat verligting vra, telefonies, aanlyn of uitsluitlik op skriftelike voorleggings gebaseer is; (b) die arbitrasie sal geen persoonlike verskyning deur die partye of getuies behels nie, tensy anders deur die partye ooreengekom; en (c) kan enige uitspraak oor die toekenning wat deur die arbiter uitgereik is, in 'n bevoegde hof opgeneem word.

 1. Nie-Assignability. Stumari kan hierdie Gebruiksvoorwaardes en / of die Stumari-privaatheidsbeleid, geheel of gedeeltelik, toewys of delegeer aan enige persoon of entiteit te eniger tyd met of sonder u toestemming. U mag geen regte of verpligtinge kragtens die Gebruiksvoorwaardes of Privaatheidsbeleid toewys of delegeer sonder vooraf skriftelike toestemming van Stumari nie, en enige ongemagtigde opdrag en delegering deur u is nietig.

 1. Afdelingsopskrifte en opsommings wat nie bindend is nie. Gedurende hierdie ooreenkoms bevat elke afdeling titels en kort opsommings van die volgende bepalings en voorwaardes. Hierdie deeltitels en kort opsommings is nie wetlik bindend nie.

 1. Volledige ooreenkoms. Hierdie gebruiksvoorwaardes, tesame met die privaatheidsbeleid op https://www.Stumari.com/privacypolicy, verteenwoordig die volledige en eksklusiewe verklaring van die ooreenkoms tussen u en Stumari. Hierdie ooreenkoms vervang enige voorstel of voorafgaande ooreenkoms mondeling of skriftelik, en enige ander kommunikasie tussen u en Stumari met betrekking tot die onderwerp van hierdie ooreenkoms. Hierdie ooreenkoms mag slegs gewysig word deur 'n skriftelike wysiging onderteken deur 'n gemagtigde Stumari-uitvoerende beampte, of deur die plasing deur Stumari van 'n hersiene weergawe.

 1. Magtiging om te kontrakteer. U verklaar en waarborg dat as u 'n individu is, u wettig is om 'n bindende kontrak te vorm; of dat as u namens 'n entiteit registreer, dat u gemagtig is om hierdie gebruiksvoorwaardes aan te gaan en dit te bind en vir die diens te registreer.

U erken dat u hierdie gebruiksvoorwaardes gelees het, die gebruiksvoorwaardes verstaan ​​en gebind sal wees deur hierdie bepalings en voorwaardes.

Cannabis Nywerheid en wettiging Nuus

Cannabis Nywerheid en wettiging Nuus

Teken in en kry die nuutste oor die cannabisbedryf. Dit sal ongeveer 2 e-posse per maand wees!

Jy het suksesvol aangemelde!

Deel hierdie